Năm 2020: Hòa Thành tiếp nhận 2.258 đơn vị máu 

Cập nhật ngày: 01/12/2020 - 15:35

BTNO - Trong năm năm 2020, thông qua các hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Ngày chủ nhật xanh, Lễ hội xuân hồng…cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân thị xã đã hiến 2.258/2.044 đơn vị máu, đạt trên 110% chỉ tiêu giao.

Cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân thị xã Hòa Thành tham gia hiến máu.

Trong thời gian tới, thị xã Hòa Thành sẽ tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên và người dân thực hiện tốt hoạt động nhân văn này, góp phần mang thêm niềm tin và sự sống cho những bệnh nhân đang cần máu.

Võ Liêm