Năm 2021: Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gò Dầu cho vay các chương trình tín dụng trên 290 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 19/01/2022 - 20:33

BTNO - Trong năm 2021, tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH huyện Gò Dầu được giao là hơn 290 tỷ đồng, tăng hơn 7% so cùng kỳ.

Quang cảnh cuộc họp.

Trong đó, vốn Trung ương và Ngân hàng CSXH tỉnh chuyển về cho vay hơn 202 tỷ đồng; vốn huy động, tiết kiệm Trung ương cấp bù lãi suất là 64 tỷ đồng; vốn nhận ủy thác của UBND tỉnh, UBND huyện cho vay giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ khó khăn hơn 22 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay chương trình tín dụng trên 290 tỷ đồng. Nợ xấu tăng 47 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 0,28%. Công tác phối hợp thực hiện hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường. Duy trì hiệu quả, an toàn hoạt động giao dịch tại các Điểm giao dịch các xã, thị trấn trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

Hữu Bảo