Kinh tế   Kinh tế

Năm 2021: Tập trung nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh 

Cập nhật ngày: 22/01/2021 - 00:30

BTN - Năm 2021, các tổ chức tín dụng phải tập trung nguồn vốn tín dụng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh- nhất là các lĩnh vực ưu tiên để phục vụ cho tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và áp dụng các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Xuân Hiền- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, dù các tổ chức tín dụng triển khai nhiều chương trình tín dụng và lãi suất có xu hướng giảm nhưng tăng trưởng vẫn đạt ở mức thấp. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch đề ra, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, làm giảm sức hấp thụ vốn của các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Năm 2020, các tổ chức tín dụng quan tâm, triển khai nhiều sản phẩm huy động vốn phù hợp để thu hút vốn nhàn rỗi trong dân cư. Kết quả đến cuối năm 2020, tổng nguồn vốn huy động đạt 48.063 tỷ đồng, tăng 5,7%.

Bên cạnh đó, dư nợ cho vay đạt 68.341 tỷ đồng, tăng 16,3%. Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 8.441 tỷ đồng; cho vay xuất khẩu đạt 2.687 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 6.501 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đạt 3,4 tỷ đồng.

Ngành ngân hàng kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19. Theo đó, các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 316 khách hàng với tổng dư nợ 432 tỷ đồng; miễn giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ cho 2.532 khách hàng với tổng dư nợ 4.417 tỷ đồng; cho vay mới với lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường cho 3.525 khách hàng với số tiền 11.533 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Hiền- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước- chi nhánh Tây Ninh cho biết, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2021 là 12%, vốn huy động tăng 10%-12%, dư nợ tăng 13%-16%, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới 3%. Ngoài ra, năm 2021, ngành ngân hàng tập trung phòng, chống dịch Covid- 19; các tổ chức tín dụng cấm đổi tiền mới không đúng quy định; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng; duy trì hoạt động thông suốt tại các chi nhánh phục vụ người dân.

Ngành ngân hàng cũng tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn tín dụng; giảm lãi suất, giảm nợ xấu và xử lý nợ xấu; phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt- nhất là đối với các dịch vụ công và trả lương cho người lao động.

Năm 2021, các tổ chức tín dụng phải tập trung nguồn vốn tín dụng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh- nhất là các lĩnh vực ưu tiên để phục vụ cho tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và áp dụng các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Triển khai các gói tín dụng tiêu dùng phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản và phù hợp với quy định, đặc biệt là các đối tượng có thu nhập thấp, gặp khó khăn do đại dịch, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Ông Hiền cho biết thêm, trong định hướng hoạt động sắp tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chính sách và chương trình tín dụng trọng điểm theo nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, quyết định của Ngân hàng Nhà nước về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Tây Ninh còn yêu cầu các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và hộ dân theo chỉ đạo của ngành và địa phương.

Nhi Trần