Kinh tế   Nông thôn mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

NĂM 2022: Phấn đấu tăng thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu 

Cập nhật ngày: 19/10/2022 - 05:00

BTN - Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung rà soát các quy định tại quyết định mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định hiện hành khi có nội dung thay đổi so với kế hoạch thực hiện...

Làm đường giao thông nông thôn tại xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, thời gian qua, cơ sở hạ tầng thiết yếu cấp xã được quan tâm đầu tư như giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hoá... làm thay đổi bộ mặt của nông thôn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kinh tế, văn hoá xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Xã Thái Bình: Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Xã Thái Bình, huyện Châu Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Hiện nay, địa phương tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo UBND xã, qua tự đánh giá, đến nay, địa phương thực hiện đạt 15/19 tiêu chí, còn lại các tiêu chí chưa đạt như: tiêu chí 13 “Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn”; tiêu chí 14 “Y tế”; tiêu chí 17 “Môi trường” và tiêu chí 18 “Chất lượng môi trường sống”.

Đối với tiêu chí 13, địa phương đã thực hiện đạt chỉ tiêu 13.1, 13.2. Trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã (HTX) dịch vụ thuỷ lợi (đang tiến hành các thủ tục sáp nhập lại làm 1) và HTX dịch vụ nông nghiệp Châu Thành đang hoạt động có hiệu quả hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định (tiêu thụ mủ cao su, mì của nông dân). Đối với sản phẩm OCOP, xã có một sản phẩm là muối ớt Thắng Lợi, đã nộp hồ sơ đề nghị công nhận.

Đối với tiêu chí 14 về y tế, xã có khó khăn về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT trên địa bàn xã, giao chỉ tiêu phát triển cụ thể cho các đại lý, các ấp; thực hiện công tác tuyên truyền; phát triển thêm các đại lý BHYT nhằm vận động người dân tham gia BHYT đạt chỉ tiêu theo quy định. Thời gian tới, UBND xã sẽ phối hợp với Sư đoàn BB5 và các ấp tiếp tục thống kê những người đã tham gia BHYT (diện thân nhân của lực lượng vũ trang) để tăng tỷ lệ người tham gia BHYT.

Đối với hai tiêu chí 17, 18, xã Thái Bình thực hiện đạt các chỉ tiêu 17.2, 17.4; 18.4, 18.5, 18.6, 18.7. Trong thời gian chờ hướng dẫn cụ thể, UBND xã đã chỉ đạo thống kê các cơ sở chăn nuôi, kinh doanh thực phẩm, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở để các cơ sở, hộ chăn nuôi phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, địa phương thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra để nâng cao ý thức người dân trong vấn đề môi trường, phân loại rác tại nguồn, tham gia các dịch vụ thu gom rác hoặc tự xử lý theo đúng quy định đối rác thải sinh hoạt hoặc các nguồn xả thải, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022. UBND xã Thái Bình đề nghị UBND huyện, các phòng chuyên môn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để UBND xã hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, nhất là đôn đốc các ngành chuyên môn có hướng dẫn cụ thể thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 8.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới

Theo UBND tỉnh, bình quân tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 là 17,8 tiêu chí, phân loại theo nhóm: số xã đạt chuẩn (19 tiêu chí) đã có quyết định công nhận là 55 xã; đạt từ 15 - 18 tiêu chí có 4 xã; đạt từ 10 - 14 tiêu chí có 11 xã; đạt từ 5 - 9 tiêu chí có 1 xã. Bình quân tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên toàn tỉnh là 7,8 tiêu chí, phân loại theo nhóm: đã có quyết định công nhận đạt chuẩn là 8 xã; đạt từ 15 - 18 tiêu chí có 9 xã; đạt từ 10 - 14 tiêu chí có 22 xã; đạt từ 5 - 9 tiêu chí có 14 xã.

Thành phố Tây Ninh, thị xã Trảng Bàng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Gò Dầu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 đang trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, dự kiến hoàn tất các thủ tục ở cấp tỉnh để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trong tháng 12.2022.

Thu hoạch rau tại Tổ hợp tác rau an toàn xã Thái Bình.

Trong các tháng cuối năm, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu tăng thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nâng tổng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2022 có 61/71 xã, chiếm 86%), gồm các xã: Tân Phú (huyện Tân Châu), Lộc Ninh (huyện Dương Minh Châu), Đồng Khởi và Trí Bình (huyện Châu Thành), Long Giang (huyện Bến Cầu), Thạnh Tây (huyện Tân Biên); 10 xã còn lại, trung bình mỗi xã tăng ít nhất 1 tiêu chí, số tiêu chí bình quân/xã là 18,4 tiêu chí.

Mặt khác, phấn đấu tăng thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (luỹ kế đến cuối năm 2022 có 17/71 xã, chiếm 24%), gồm các xã: Bình Minh (thành phố Tây Ninh), Trường Hoà (thị xã Hoà Thành), Hưng Thuận (thị xã Trảng Bàng), Tân Lập (huyện Tân Biên), Tân Hưng (huyện Tân Châu), Chà Là (huyện Dương Minh Châu), Thái Bình (huyện Châu Thành), Phước Đông (huyện Gò Dầu), Long Chữ (huyện Bến Cầu). Phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (tính đến cuối năm 2022 có 2/71 xã, chiếm 3%), gồm xã Thanh Điền (huyện Châu Thành), Bàu Đồn (huyện Gò Dầu). Thành phố Tây Ninh, thị xã Trảng Bàng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Gò Dầu đạt chuẩn nông thôn mới; có từ 10 - 15 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung rà soát các quy định tại quyết định mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định hiện hành khi có nội dung thay đổi so với kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; phân bổ vốn ngân sách đầu tư phát triển và sự nghiệp Trung ương để xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Bên cạnh đó, hướng dẫn việc thực hiện nội dung tiêu chí, chỉ tiêu được phân công trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; huyện nông thôn mới; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai doạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; thẩm định, thẩm tra, xác nhận từng tiêu chí đã đạt để hoàn thành hồ sơ, thủ tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...

Nhằm tạo điều kiện cho địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, UBND tỉnh đã đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành một số tiêu chí chưa được công bố; quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp; điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, hướng dẫn cách thống kê các nguồn lực thực hiện Chương trình, đặc biệt là đối với nguồn vốn tín dụng, huy động từ cộng đồng dân cư và nguồn vốn huy động khác; ban hành bộ tiêu chí đánh giá cho sản phẩm yến sào làm cơ sở hướng dẫn, đánh giá cho các chủ thể có nhu cầu.

TRÚC LY