Công nghệ   Chuyển đổi số

Năm 2022: Sở Thông tin và Truyền thông, xếp hạng nhất về chuyển đổi số

Cập nhật ngày: 05/01/2023 - 08:25

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, đối với 19 sở, ban, ngành tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông được xếp hạng nhất, Sở Công Thương xếp hạng nhì và Văn phòng UBND tỉnh xếp hạng ba.

Đối với cấp huyện, thị xã Trảng Bàng xếp hạng nhất, thành phố Tây Ninh xếp hạng nhì và huyện Tân Châu xếp hạng ba.

Cấp xã được đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số theo từng huyện. Trong đó, phường Ninh Sơn (thành phố Tây Ninh); xã Đôn Thuận (thị xã Trảng Bàng); phường Long Thành Bắc (thị xã Hoà Thành); xã Thạnh Đức (huyện Gò Dầu), xã Thạnh Đông (huyện Tân Châu), xã Tân Phong (huyện Tân Biên), xã Long Giang (huyện Bến Cầu), xã Phước Vinh (huyện Châu Thành) và xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu) là những xã đứng đầu trong việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số đối với cấp xã năm 2022.

Đây là năm đầu tiên UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, UBND tỉnh đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Thuý Kiều