Xã hội   Giáo dục

Năm 2025 TP.Tây Ninh còn 42 trường học từ mầm non đến THCS 

Cập nhật ngày: 14/08/2019 - 05:36

BTNO - Đến năm 2025, sau khi sắp xếp, tổng số trường học trên địa bàn Thành phố còn 42 trường mầm non, tiểu học và THCS, giảm 13 trường so với hiện nay.

Theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trường học công lập trên địa bàn Thành phố Tây Ninh giai đoạn 2018- 2021 và định hướng đến năm 2025, tổng số trường học trên địa bàn Thành phố sau khi sắp xếp còn 42 trường mầm non, tiểu học và THCS, giảm 13 trường so với hiện nay.

Học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo trong giờ sinh hoạt dưới cờ- Ảnh minh hoạ

Cụ thể, giai đoạn 2018-2021, ngành Giáo dục Thành phố thực hiện sáp nhập 6 đơn vị trường học công lập; giai đoạn 2022 đến năm 2025, sáp nhập 7 đơn vị trường học công lập. Trên cơ sở giảm số lượng trường học, số giáo viên nghỉ hưu và số giáo viên đăng ký nghỉ việc, giai đoạn 2018-2025 ngành Giáo dục Thành phố sẽ giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước là 366 biên chế, tỷ lệ 27,4%.

Bên cạnh đó, đến năm 2025, ngành Giáo dục Thành phố cũng thực hiện chuyển đổi 6 trường công lập ra ngoài công lập, gồm các trường: mầm non Thái Chánh và mầm non 1/6, tiểu học Kim Đồng và tiểu học Võ Thị Sáu, THCS Trần Hưng Đạo và THCS Chu Văn An.

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trường học công lập trên địa bàn Thành phố Tây Ninh giai đoạn 2018- 2021 và định hướng đến năm 2025 chính là thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết số 18/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19/2017 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Quế Hương