BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm Thanh niên- Tiền đề đổi mới công tác Đoàn

Cập nhật ngày: 17/05/2011 - 11:11

Năm 2011 được Đảng, Nhà nước ta chọn là “Năm Thanh niên”. Đây là niềm vinh dự lớn lao của tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời cũng là dịp thuận lợi để tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp và giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện thế hệ trẻ. Hoà cùng khí thế chung ấy, tuổi trẻ Tây Ninh cũng đã đề ra những công trình, phần việc thanh niên nhằm góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Anh Nguyễn Thành Tâm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIII đã chia sẻ với phóng viên Báo Tây Ninh về việc triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong Năm Thanh niên.

Bí thư Tỉnh đoàn

Nguyễn Thành Tâm

- PV: Thưa anh, với vai trò là một thủ lĩnh Đoàn, anh nghĩ như thế nào về Năm Thanh niên?

Anh Nguyễn Thành Tâm: Phương châm của Năm Thanh niên là: “Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ”. Năm 2011 sẽ mở ra cho lớp trẻ nhiều cơ hội để thể hiện tốt hơn trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân; rèn luyện lý tưởng, trưởng thành và đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho đất nước. Với các cấp bộ Đoàn, đây cũng là dịp thuận lợi để tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền rà soát, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thanh niên trong thời gian qua, nhất là công tác quy hoạch, đầu tư các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, lập nghiệp; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tập trung các giải pháp để củng cố, xây dựng Đoàn, Hội thực sự vững mạnh.

- PV: Đến thời điểm này, hoạt động của Năm Thanh niên đã đạt được những gì và có gặp khó khăn, trở ngại nào không, thưa anh?

- Anh Nguyễn Thành Tâm: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từ đầu năm đến nay đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả tốt. Tất cả các huyện, thị đều có Ban chỉ đạo và đề ra kế hoạch thực hiện Năm Thanh niên. 5 nội dung thực hiện trong tuần khởi động Năm Thanh niên được thực hiện xuyên suốt và có kết quả từ đầu năm đến nay. Trong đó nổi bật là hoạt động “Thanh niên hiến máu tình nguyện” đã thu được 558/385 đơn vị máu vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, các hoạt động “Thanh niên vì biên cương Tổ quốc”, “Thanh niên vì người nghèo”, đền ơn đáp nghĩa, các chương trình chăm lo cho đồng bào nghèo vùng biên giới, thăm hỏi, giao lưu với các đồn biên phòng trong tỉnh được các cấp bộ Đoàn tích cực thực hiện. Điều đáng mừng là một số cơ sở Đoàn đã chủ động vận động, huy động nguồn lực xã hội cùng chăm lo tốt hơn cho thanh thiếu nhi, tạo nguồn kinh phí tổ chức phong trào tại địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác Đoàn thời gian qua vẫn còn gặp không ít khó khăn. Một số địa phương, đơn vị vẫn xem công tác thanh niên là nhiệm vụ của tổ chức Đoàn nên chưa chủ động, tích cực trong công tác phối kết hợp, tạo điều kiện cùng Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động cho thanh thiếu nhi; việc triển khai chương trình vay vốn ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn trong thanh niên còn thấp hơn nhu cầu rất nhiều; kinh phí địa phương cấp cho cơ sở Đoàn hoạt động nhiều nơi rất hạn chế… Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng một số cơ sở Đoàn chưa chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm, chưa mạnh dạn đề xuất đảm nhận phần việc, công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Trong điều kiện môi trường kinh tế, xã hội đang biến đổi nhanh chóng, phức tạp hiện nay, việc đổi mới phương thức hoạt động để Đoàn, Hội có thể đoàn kết, tập hợp thanh niên nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên khu vực ngoài quốc doanh là một thách thức lớn.

- PV: Vấn đề anh quan tâm  nhất trong công tác Đoàn hiện nay là gì?

- Anh Nguyễn Thành Tâm: Theo tôi, có hai vấn đề cần quan tâm, thay đổi để đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới. Một là, giảm bớt thủ tục hành chính để các cấp bộ Đoàn tập trung cho công tác phong trào. Công việc này đã và đang được Tỉnh đoàn triển khai thực hiện bằng việc giảm bớt một số loại văn bản báo cáo, các kế hoạch. Trong Năm Thanh niên này, trên cơ sở định hướng chung, các cấp bộ Đoàn cần chọn những công việc phù hợp, đi vào trọng tâm, trọng điểm, phát huy lợi thế ở địa phương để đề ra những phần việc cụ thể, thiết thực. Hai là công tác cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở. Thủ lĩnh Đoàn có vai trò quan trọng đối với việc tổ chức và thực thi các phong trào Đoàn. Cán bộ Đoàn khi tham gia phong trào cần có sự nhiệt tình, lòng đam mê, có kỹ năng và kiến thức nhưng cũng cần có sự quan tâm về đời sống vật chất, tinh thần. Thời gian qua, việc tạo nguồn cán bộ, đào tạo và đãi ngộ chưa thật thích đáng nên lực lượng làm công tác Đoàn hiện đang gặp nhiều khó khăn. Tôi hy vọng, trong Năm Thanh niên, các cấp uỷ, chính quyền, địa phương cũng như các ban ngành, đoàn thể xã hội sẽ có chuyển đổi mạnh mẽ, quan tâm chỉ đạo, phối hợp cùng tổ chức Đoàn giải quyết khó khăn, tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn đẩy mạnh hoạt động, tham gia có hiệu quả vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời chăm lo tốt hơn cho thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

- PV: Được biết, anh từng là một trong những đại biểu Quốc hội khoá XII trẻ tuổi và là ứng cử viên Quốc hội khoá XIII sắp tới, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, anh sẽ thể hiện trách nhiệm của mình như thế nào đối với phong trào Đoàn trong thời gian tới?

Anh Nguyễn Thành Tâm tặng quà cho các Tổng phụ trách Đội giỏi

- Anh Nguyễn Thành Tâm: Sự phát triển của kinh tế xã hội mà đặc biệt là khoa học công nghệ thông tin đã tạo ra môi trường tiếp cận thông tin rất đa dạng, nhiều chiều cho giới trẻ. Bên cạnh đó, đang có sự cách biệt khá lớn về điều kiện kinh tế, điều kiện hưởng thụ cũng như điều kiện học tập và làm việc của thanh niên ở các khu vực khác nhau. Tổ chức Đoàn cần phải nỗ lực nhiều hơn để tiếp cận, hướng dẫn giáo dục nhân cách đạo đức lối sống và lý tưởng cho thanh niên một cách hiệu quả thông qua các hoạt động, chương trình hành động cách mạng phù hợp từng đối tượng. Với Quốc hội, tôi cho rằng cần có sự cân bằng hơn trong hoạch định chính sách phát triển, cụ thể là Nhà nước không chỉ tập trung cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà cần tăng cường đầu tư giải quyết tốt các vấn đề xã hội nói chung, trong có các vấn đề liên quan đến thanh thiếu niên hiện nay như: định hướng các giá trị, chuẩn mực đạo đức, lối sống; xây dựng kỹ năng xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo,  định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm, tạo điều kiện vui chơi giải trí, kiên quyết đấu tranh chống lại mặt trái cơ chế thị trường, lành mạnh hoá môi trường xã hội để giúp thanh thiếu niên được giáo dục và phát triển toàn diện, đúng hướng. Nếu tiếp tục được bầu là đại biểu Quốc hội trong khoá tới, ngoài việc tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Quốc hội, tôi sẽ chú trọng đóng góp ý kiến nhiều hơn đến những vấn đề liên quan đến giới trẻ và công tác thanh thiếu niên.

- PV: Xin cảm ơn anh!

Kim Ngân

(Thực hiện)