BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cao chất lượng đảng viên trong Dân quân tự vệ

Cập nhật ngày: 21/02/2010 - 04:58

Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh luôn tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nhiều biện pháp nhằm củng cố lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). Trong đó trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng rộng rãi này, Bộ CHQS tỉnh có kế hoạch giao chỉ tiêu cho các huyện, thị tổ chức bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong lực lượng DQTV hoặc đưa đảng viên vào lực lượng DQTV.

Trung tá Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Ban Dân quân- Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Mục tiêu nâng cao số lượng và chất lượng đảng viên trong DQTV là chủ trương đúng đắn và được các cơ quan chức năng thực hiện rất nghiêm túc. Trước hết, cơ quan quân sự thực hiện rà soát toàn bộ lực lượng DQTV để có đánh giá chính xác, lựa chọn đối tượng bồi dưỡng kết nạp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định. Tiếp đó cơ quan quân sự địa phương tham mưu cho cấp uỷ mở các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng. Chi bộ quân sự địa phương chủ động phối hợp với chi bộ tổ dân phố nơi có nhân tố, cảm tình Đảng sinh sống theo dõi, giúp đỡ, phân công đảng viên bồi dưỡng giúp đỡ để kết nạp vào Đảng.

Nữ dân quân luyện tập võ thuật

Hai năm trở lại đây công tác tuyển quân của tỉnh gắn chặt với việc tạo nguồn cán bộ cho lực lượng giúp đỡ. Tỉnh mở nhiều lớp đào tạo tập huấn, đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn để không ngừng nâng cao trình độ năng lực phục vụ cho cán bộ chỉ huy, nâng cao kết quả huấn luyện ở địa phương.

Hiện tại ở Tây Ninh tất cả 95/95 xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự. Cấp uỷ các địa phương đánh giá cao vai trò và hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự trong xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV, đã góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương, trọng tâm là xây dựng, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của lực lượng DQTV. Toàn tỉnh đã thành lập 113 Ban CHQS cơ quan, tổ chức trực thuộc tỉnh và huyện, thị. Đây cũng là biện pháp phát huy có hiệu quả để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân quân tự vệ.

Thời gian qua lực lượng DQTV tại Tây Ninh luôn phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, truy quét và tham gia các hoạt động chính trị xã hội rất hiệu quả. Đặc biệt lực lượng dân quân trên các chốt biên giới trong nhiều năm qua cùng với các lực lượng biên phòng, kiểm lâm hoạt động được nhiều kết quả thiết thực. Các chốt dân quân cùng với đồn, trạm biên phòng tạo thành hệ thống phòng thủ liên hoàn vững chắc trong thế trận chiến tranh nhân dân tại khu vực phòng thủ của tỉnh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia. Lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh còn là lực lượng nòng cốt tại chỗ, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai rất hiệu quả, kịp thời, được cấp uỷ, chính quyền địa phương nhân dân trân trọng quý mến.

Làm tốt công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong lực lượng DQTV không những góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng ở cơ sở mà còn tăng chất lượng và độ tin cậy của lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lê Huy Thường