Kinh tế   Kinh tế

Nâng cao chất lượng xử lý chất thải 

Cập nhật ngày: 13/05/2019 - 14:01

BTN - Trên địa bàn tỉnh có 4/6 cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép. Hầu hết các cơ sở xử lý này đang ký hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại từ các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài tỉnh đem về xử lý tại cơ sở đặt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tập kết rác thải tại một công ty xử lý rác thải trên địa bàn xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.

Kinh tế xã hội phát triển, tốc độ đô thị hoá ngày càng cao thì lượng rác thải sinh hoạt cũng tăng lên. Lượng rác thải công nghiệp cũng tăng cao. Công tác thu gom và xử lý chất thải ở các doanh nghiệp xử lý rác đáp ứng được yêu cầu, cần mở rộng công suất hoặc xây dựng thêm cơ sở xử lý chất thải mới. Do đó, việc kêu gọi đầu tư vào những dự án xử lý chất thải nguy hại với quy mô công nghiệp, công nghệ xử lý tiên tiến là hết sức cần thiết, bảo vệ môi trường.

Trên địa bàn tỉnh có 4/6 cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép. Hầu hết các cơ sở xử lý này đang ký hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại từ các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài tỉnh đem về xử lý tại cơ sở đặt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Dự án đồng xử lý chất thải nguy hại tại dây chuyền sản xuất xi măng bằng lò nung clinke tại Nhà máy xi măng Fico Tây Ninh, có lượng rác tiếp nhận xử lý trung bình khoảng từ 3-6 tấn/giờ. Lò nung này chủ yếu xử lý các loại chất thải nguy hại như bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải và nạo vét cống trong khu công nghiệp; tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện, lò hơi; cặn sơn, dầu nhớt thải... được thu gom trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh...

Quy trình đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung clinke của Nhà máy xi măng Fico Tây Ninh còn trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng đã được áp dụng rộng rãi và có hiệu quả tại các nhà máy xi măng lò quay trong nước như nhà máy xi măng Holcim, nhà máy xi măng Hải Phòng... Lợi ích của việc đồng xử lý là vừa sản xuất hiệu quả vừa xử lý chất thải nguy hại góp phần bảo vệ môi trường, tăng lợi nhuận.

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch điều chỉnh nhằm đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải phù hợp quy hoạch, bảo đảm tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; khuyến khích các doanh nghiệp hành nghề xử lý chất thải nguy hại đầu tư, nâng cấp các thiết bị, chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải nguy hại tiên tiến theo hướng thân thiện môi trường; khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, các cơ sở hoạt động trong các làng nghề từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất (áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường…) hoặc lắp đặt các thiết bị, hệ thống xử lý đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.

NHI TRẦN