Nâng cao công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh  

Cập nhật ngày: 14/05/2022 - 10:39

BTNO - Từ ngày ngày 10–13.5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tổ chức khoá huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho 395 học viên là cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại các sở, ban, ngành tỉnh.

Học viên được học cách cầm vòi nước chữa cháy chuyên dụng.

Các học viên được cung cấp những thông tin cơ bản về Luật PCCC; một số kiến thức phòng cháy thiết bị điện, kho tàng, trụ sở làm việc, hướng dẫn tự kiểm tra an toàn PCCC; phương án chữa cháy của cơ sở và một số kỹ năng thoát nạn; chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở trong việc tổ chức điều hành và chỉ đạo hoạt động PCCC trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách; hướng dẫn sử dụng và bảo quản phương tiện PCCC và cứu nạn cứu hộ tại chỗ.

Lớp huấn luyện được tổ chức nhằm giúp các học viên nắm vững kiến thức về PCCC, cứu nạn cứu hộ để áp dụng vào các trường hợp trong thực tế, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định, giảm thiểu các vụ việc cháy nổ, tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản nhà nước.

Minh Dương