Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Cập nhật ngày: 14/10/2020 - 10:56

BTNO - Các cấp, ngành đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cử tri tham gia đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Theo Ban Tiếp công dân tỉnh, công tác phục vụ cho lãnh đạo tỉnh thực hiện tiếp công dân trong 9 tháng qua bảo đảm đúng theo lịch. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh tạm dừng việc tổ chức các buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh trong tháng 4.2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, số lượt người đến trụ sở tiếp công dân tỉnh là 214 lượt với 212 người. Số lượng đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến UBND tỉnh qua các nguồn là 391 đơn, trong đó có 190 đơn trùng lắp, không rõ nội dung, không đủ điều kiện xử lý. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến đất đai, nhà và tài sản, lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội, hành chính, tư pháp… UBND tỉnh ban hành 177 văn bản trả lời, phúc đáp, thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Xác định công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị, ông Nguyễn Vĩnh Hưng – Bí thư Đảng uỷ phường 2 (TP.Tây Ninh) cho biết, Đảng uỷ lãnh đạo UBND phường thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đúng quy định, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo địa phương chủ động tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất, tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Địa phương thường kiểm tra, đôn đốc bộ phận chuyên môn giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kịp thời ngay từ khi mới phát sinh. Phát huy tốt vai trò giám sát của HĐND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội đối với việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND phường, việc ban hành, thi hành các quyết định, kết quả xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong quá trình tiếp công dân và giải quyết vụ việc, địa phương giải thích, vận động, thuyết phục người dân nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quyết định, kết luận đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo không đúng; kịp thời thông tin, kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân.

Từ ngày 1.1.2019 đến 30.7.2020, UBND phường 2 đã tiếp nhận 20 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền 17 đơn. Nội dung đa phần là đơn phản ánh và tranh chấp liên quan tới đất đai. Đối với đơn thuộc thẩm quyền, UBND phường đã tổ chức hoà giải theo đúng quy định pháp luật.

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng tiếp công dân gắn với quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các ý kiến gửi đến UBND xã Thái Bình (huyện Châu Thành) được giải quyết theo thẩm quyền quy định, không có vụ việc tồn đọng, chưa thụ lý, chưa xác minh. Ông Trần Thế Hiệp – Chủ tịch UBND xã Thái Bình cho biết, công tác tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của công dân được chính quyền địa phương bảo đảm thực hiện tốt, không để tồn đọng kéo dài.

UBND xã chủ động ban hành một số văn bản chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân, bố trí, phân công người tiếp công dân. Xã chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện nghiêm quy định về chế độ thông tin, báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy chế tiếp công dân, quy chế phối hợp xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm kịp thời và hiệu quả.

Việc phổ biến, tuyên truyền Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan được triển khai sâu rộng, từng bước nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành trong các tầng lớp nhân dân.

Thông qua cuộc tiếp xúc cử tri, buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, UBND xã tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết và trả lời cử tri rõ. Các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên đang chờ ngành chức năng trả lời.

Từ đầu năm đến nay, UBND xã tiếp nhận mới 6 đơn và 1 đơn tồn năm 2019 chuyển sang, nội dung chủ yếu là yêu cầu giải quyết về tranh chấp đất đai. UBND xã đã tổ chức hòa giải 7 đơn, trong đó hòa giải thành 6 đơn, còn 1 đơn (yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc) do đã có di chúc hợp pháp nên UBND xã hướng dẫn đương sự nộp đơn ra tòa án giải quyết theo thẩm quyền.

Trong 9 tháng qua, UBND xã Thái Bình không có đơn liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Công tác hòa giải cơ sở luôn được chú trọng nâng cao chất lượng, năng lực hoà giải viên. Địa phương tiếp nhận 21 đơn (tiếp nhận mới), đưa ra hòa giải 21 đơn, hòa giải thành 13 đơn, không thành 8 đơn, chủ yếu về tranh chấp đất đai, dân sự và hôn nhân gia đình.

Nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai, ông Trần Thế Hiệp cho hay, có trường hợp lấn chiếm về ranh giới đất, cấp trùng thửa, thừa kế của cha mẹ để lại phân chia chưa cụ thể, rõ ràng… dẫn đến phát sinh đơn. Khả năng am hiểu pháp luật của một số người dân còn hạn chế, ý thức chấp hành chưa cao.

Chủ tịch UBND xã Thái Bình cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị cử tri được quan tâm, triển khai thực hiện nhưng hình thức chưa phong phú, chủ yếu tuyên truyền bằng miệng thông qua báo cáo viên, đài phát thanh. Công chức làm công tác tiếp dân, tham gia giải quyết đơn chủ yếu kiêm nhiệm, việc tham mưu xử lý còn lúng túng, chưa chuyên nghiệp.

Ðể nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 3 tháng cuối năm 2020, UBND xã Thái Bình chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn.

Phân công, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn tiếp công dân theo định kỳ hàng tuần, đột xuất. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, tránh trường hợp xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người. Công khai, minh bạch việc thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên, tổ hòa giải cơ sở…

Thiên Di-Phương Thảo