BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe ô tô

Cập nhật ngày: 14/10/2009 - 05:51

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cho biết, Cục đường bộ Việt Nam vừa xuất bản quyển “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe ô tô” và gửi tài liệu này đến Sở GTVT các tỉnh, thành phố để tuyên truyền.

Tài liệu này gồm 3 phần: Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải trong cơ chế thị trường; rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lái xe kinh doanh vận tải trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; quyền lợi và trách nhiệm của người lái xe kinh doanh vận tải. Trong đó, quyển tài liệu này đặc biệt chú trọng, nhấn mạnh vào một nội dung tương đối “mới” đối với người lái xe ô tô là việc “nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp”.

Khi tài xế có ý thức trách nhiệm và đạo đức sẽ hạn chế tai nạn giao thông có liên quan đến ô tô (ảnh minh hoạ).

Ông Trịnh Văn Lo – Phó giám đốc Sở GTVT cho biết, trên cơ sở nội dung tài liệu này, Sở và các doanh nghiệp vận tải ô tô sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp, đội ngũ lái xe hiểu, hưởng ứng và thường xuyên rèn luyện, nâng cao đạo đức nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của người lái xe kinh doanh vận tải nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân; phát triển vận tải ô tô phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế…

HOÀNG THI