BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cao vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực

Cập nhật ngày: 31/12/2010 - 10:43

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Hội nghị tổng kết được tổ chức tại hội trường Sở LĐ-TB&XH Tây Ninh vào sáng ngày 31.12.2010.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 19/2002-QĐ-TTg ngày 21.1.2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam đến năm 2010, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Tây Ninh đã tổ chức thực hiện đạt hiệu quả 5 mục tiêu đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ trên các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ… Cụ thể là đến năm 2010, tỷ lệ lao động nữ được tạo việc làm mới đạt 67,3%; tỷ lệ nữ cán bộ, công chức được bồi dưỡng về chính trị, quản lý hành chính, tin học, ngoại ngữ… trên 50,7%, 85% nữ lao động được tiếp cận với các dịch vụ y tế, 97,5% phụ nữ có thai được khám thai đủ 3 lần trở lên… Tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, chính quyền địa phương, doanh nghiệp hiện nay số lượng nữ cán bộ tham gia vào vai trò lãnh đạo nhiều hơn. Hiện có 400 cán bộ nữ tham gia vào cấp uỷ Đảng các cấp, trên 459 đại biểu nữ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp; 28 cán bộ nữ tham gia UBND các cấp… Qua đó cho thấy, nhận thức của xã hội về vai trò của phụ nữ đã có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ lao động nữ cũng đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, tự thân phấn đấu rèn luyện về kiến thức, kỹ năng, đạo đức để tự khẳng định mình trên các lĩnh vực hoạt động, góp phần đáng kể vào thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội chung của tỉnh nhà.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của các ngành, các địa phương về công tác phụ nữ 10 năm qua; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới đến năm 2020. Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động 10 năm Vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

KN