Thành tựu Văn hoá sau 35 năm đất nước đổi mới:

Năng động hơn, sáng tạo hơn

Bản sắc, giá trị văn hoá, con người Việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh- nhất là đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay.

Năng động hơn, sáng tạo hơn
Năng động hơn, sáng tạo hơn

Bài, ảnh: VIỆT ĐÔNG

Thiết kế: Ngọc Trâm