Nắng hạn, nông dân Bến Cầu chậm xuống giống vụ lúa Hè Thu 2016

Cập nhật ngày: 05/05/2016 - 06:00

Nông dân xã An Thạnh dọn ruộng, chuẩn bị xuống giống lúa vụ Hè thu năm 2016.

Dù thời tiết nắng hạn kéo dài, nhưng để đảm bảo sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2016 kịp thời vụ, nông dân ở các xã An Thạnh, Lợi Thuận, Tiên Thuận, Long Chữ (huyện Bến Cầu) có ruộng ven sông Vàm Cỏ đã chủ động bơm nước và xuống giống được gần 3.500 ha/10.500 ha lúa, đạt hơn 30% so kế hoạch của huyện.

Hiện nay, các trạm bơm xã Long Thuận, Bến Đình, Long Hưng, Long Khánh và Long Phước A đã có kế hoạch và thông báo lịch bơm tưới, để nông dân chủ động sản xuất, bố trí cây trồng một cách hợp lý, nhất là xuống giống vụ lúa Hè Thu đạt diện tích.

Đối với cây lúa vụ này, ngành chức năng huyện khuyến cáo nông dân nên sử dụng một số giống lúa có phẩm gạo tốt, hạt dài, như OM4900,OM7347,OM5451, IR50404; thời vụ gieo sạ phải tập trung theo thông báo của ngành Nông nghiệp.

Phát huy tốt hiệu quả kinh tế nhiều năm qua, vụ lúa Hè thu này, huyện Bến Cầu tiếp tục thực hiện theo mô hình liên kết sản xuất lúa bền vững, với khoảng 600 ha ở 3 xã An Thạnh, Lợi Thuận và Tiên Thuận.

Để giúp cho nông dân có vụ lúa Hè thu thắng lợi, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Bên Cầu cũng đã tiến hành tập huấn chuyển giao những tiến bộ về khoa học kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình, đồng thời hướng dẫn lịch xuống giống lúa tập trung để kết thúc vụ vào cuối tháng 5.2016.

HÙNG-DŨNG