Pháp luật   Tư vấn pháp luật

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là gì ?

Cập nhật ngày: 22/11/2015 - 12:00

Hỏi: Trong các vụ án dân sự, tôi thường nghe cán bộ Toà án nói về năng lực hành vi dân sự nhưng tôi không hiểu là gì. Vậy xin quý báo tư vấn để tôi được biết rõ hơn.

Một bạn đọc

Đáp:

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là cá nhân đó, bằng hành vi của mình, xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 17 Bộ luật Dân sự).

Ví dụ: anh Nguyễn Văn A sở hữu một xe tải có giấy tờ hợp pháp, anh có quyền bán, tặng cho, để thừa kế, thế chấp cho bất kỳ người nào mà không ai được quyền ngăn cản.

Khi thực hiện các giao dịch trên, anh A có nghĩa vụ chuyển giao tài sản của mình cho người nhận hoặc cơ quan, tổ chức nhận đúng tài sản đã giao kết và các giấy tờ có liên quan đến tài sản đó.

Luật sư Nguyễn Văn Chất