Xã hội   An toàn giao thông

Nên sẵn sàng nhường đường khi có xe xin vượt

Cập nhật ngày: 02/05/2019 - 09:42

Xe xin vượt có nhu cầu khẩn cấp hoặc một lý do nào đó, chúng ta nên nhường đường dù chạy đúng tốc độ tối đa.

Đọc qua câu hỏi của độc giả Lê Hiếu "Đi đúng tốc độ có cần nhường đường cho xe xin vượt?", tôi cho rằng cần phổ biến văn hóa giao thông cho mọi người dân chứ không chỉ dành riêng cho giới tài xế vài nét sau đây:

1. Luôn chuyển sang làn đường bên phải khi làn phải còn trống cho một khoảng thời gian phù hợp, cho dù mật độ giao thông không cao. Mục đích: dành cho những phương tiện có tốc độ cao hơn, có thể những phương tiện đó được phép đi tốc độ cao hơn hoặc có nhu cầu khẩn, như cấp cứu, phòng hộ, chữa cháy...

2. Khi cần vượt, chuyển qua làn bên trái, vượt xong lại chuyển về làn bên phải nếu còn trống.

3. Xe xin vượt là xe có nhu cầu khẩn cấp nào đó, chúng ta không nên cho rằng họ phạm luật (biết rằng loại xe đó không được phép chạy với tốc độ như vậy), hay để việc đó cho cơ quản quản lý phán xét.

Nguồn VNE