Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nét đẹp Lễ hội Nào Sồng

Cập nhật ngày: 26/11/2011 - 02:32

Lễ hội Nào Sồng là một lễ hội đặc sắc của đồng bào Mông. Lễ Nào Sồng cúng Thổ thần, tạ ơn đã che chở mọi người.

Đặc biệt trong lễ này, cộng đồng dân cư xin Thổ thần "thông qua" những định chế, quy định cách ứng xử của mọi thành viên (tương tự như Hương ước). Bản định chế này được phổ biến rộng rãi đến mọi người ngay trong lễ hội và được tất cả mọi người tự giác thực hiện nghiêm ngặt.

Lễ hội Nào Sồng còn là dịp vui chơi của đồng bào Mông và các dân tộc anh em với rất nhiều trò chơi, sinh hoạt cộng đồng lành mạnh. Việc khôi phục Lễ hội Nào Sồng đã củng cố và phát triển những phong tục tốt đẹp của người Mông trong sự phát triển chung của đất nước.

Dân Việt giới thiệu chùm ảnh về Lễ hội Nào Sồng của cộng đồng người Mông ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La.

Thanh niên Mông múa hát trong Lễ hội Nào Sồng.

Rồng ấp trứng - một trò chơi độc đáo của thanh niên Mông.

Lễ Nào Sồng.

Thi giã bánh giầy trong Lễ hội Nào Sồng.

Chơi kéo co trong Ngày hội Nào Sồng.