Kinh tế   Kinh tế

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc quyết định chủ trương đầu tư 

Cập nhật ngày: 23/02/2020 - 23:01

BTN - UBND tỉnh đặc biệt nêu cao trách nhiệm trước pháp luật của người đứng đầu của địa phương trong việc quyết định chủ trương đầu tư, bảo đảm chất lượng lập báo cáo đề xuất, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư…

Thi công sửa chữa một tuyến đường ở vùng nông thôn (ảnh minh hoạ).

Năm 2019, Tây Ninh đã rất chú trọng và nỗ lực trong việc đề ra, thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật, không phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế. Đặc biệt là Tây Ninh đã tập trung cải cách các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và thúc đẩy khởi nghiệp.

Cụ thể, tỉnh đã đẩy mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục thông qua việc cải cách và áp dụng nhiều hình thức tiếp nhận, giải quyết như: nhận và trả kết quả một cửa tại Trung tâm hành chính công; gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; gửi hồ sơ qua công cụ mạng xã hội Zalo... Qua đó, người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và kinh phí.

Trong công tác thu ngân sách, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ cải cách thủ tục hành chính thuế; rà soát, đơn giản thủ tục hành chính thuế; kịp thời báo cáo với Tổng cục Thuế đối với thủ tục hành chính không phù hợp; hiện đại hoá công tác thu nộp ngân sách như nộp thuế điện tử, kê khai thuế, hoàn thuế qua mạng... nhằm rút ngắn đến mức thấp nhất thời gian tuân thủ thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1.1.2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021.

 Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, tỉnh đã ban hành hoặc điều chỉnh những chính sách hiện hành trong việc quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên tại địa phương, bảo đảm khai thác có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước. Địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thể chế; thực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để việc thực hiện bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, góp phần ngày càng hoàn thiện thể chế, văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.

Thời gian qua, tỉnh xác định đầu tư công có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng vai trò là “đòn bẩy” đối với một số ngành và vùng trọng điểm, đồng thời thực hiện các chính sách phúc lợi xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh. Năm 2019, tỉnh tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công, bảo đảm nguyên tắc: Chỉ quyết định đầu tư đối với dự án đã đủ thủ tục theo quy định và khi đã xác định rõ nguồn, mức vốn và khả năng cân đối nguồn vốn, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công; rà soát danh mục các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay nợ công, kiên quyết cắt giảm vốn chương trình, dự án không bảo đảm hiệu quả, không thực sự cần thiết.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 là 2.823,367 tỷ đồng. Trong năm, tỉnh tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tập trung bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng của địa phương, các dự án trọng điểm, cần thiết, cấp bách làm cơ sở đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh, có tính kết nối và lan toả vùng, miền; khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác.

Việc phân khai, giao kế hoạch qua các năm cơ bản tuân thủ các thủ tục, chỉ đạo của Trung ương; đúng định hướng của Tỉnh uỷ và Nghị quyết của HĐND tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, bảo đảm bố trí vốn tập trung, khắc phục được tình trạng dàn trải, thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, công tác chuẩn bị đầu tư được quan tâm hơn, làm cơ sở cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chuẩn bị đầu tư kịp thời, phù hợp nguồn lực. Công tác thẩm định dự án, đấu thầu thực hiện, kiểm tra giám sát được tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát cụ thể việc triển khai thực hiện các dự án, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vốn từ các công trình, dự án không hoàn thành sang dự án có khối lượng, dự án hoàn thành, phát huy hiệu quả. Việc giải ngân các nguồn vốn đã được chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nên khối lượng thực hiện và giải ngân hằng năm đạt tỷ lệ rất cao. Công tác quyết toán các dự án hoàn thành được quan tâm, đến nay, cơ bản đã xử lý hết các tồn tại cũ; các dự án mới khi hoàn thành được tập trung cho hồ sơ quyết toán, hạn chế việc chậm trễ kéo dài.

Tỉnh cũng đã huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; ưu tiên vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tỉnh cũng đẩy mạnh đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối đến các khu du lịch, điểm tham quan; cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch, điểm tham quan để phát triển nhanh các ngành dịch vụ - nhất là du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định về phương án cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và quyết định về phương án cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh giai đoạn 2016-2020. Đầu năm 2019, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh đã thực hiện đầy đủ theo các nội dung trong phương án cơ cấu lại doanh nghiệp.

Trong năm 2019, hai công ty có kết quả tài chính khá tốt; thực hiện các biện pháp quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính, bảo toàn và phát triển vốn; có các biện pháp kinh doanh hiệu quả, tỷ lệ tiêu thụ và lợi nhuận đều tăng.

Năm 2020, tỉnh phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tài chính ngân sách; tập trung huy động đầy đủ, kịp thời mọi nguồn thu trên địa bàn tỉnh để bảo đảm các nhu cầu chi hoạt động thường xuyên và chi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra; tiếp tục thực hiện các giải pháp mang tính đột phát để phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngân sách Nhà nước (NSNN) và quản lý nợ vay theo hướng bảo đảm an toàn, bền vững, góp phần ổn định kinh tế; tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã hội hiệu quả, công bằng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế; giải quyết tốt nhiệm vụ phát triển văn hoá, xã hội, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển; hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016-2020. Dự toán thu NSNN năm 2020 được xây dựng theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ chính sách, chế độ hiện hành.

 Về thu NSNN, các ngành, các cấp triển khai nhiệm vụ thu ngay từ đầu năm, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách phải gắn liền với việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các lĩnh vực có liên quan, như: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng...

Quản lý chặt chẽ chi NSNN; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát chi NSNN để bảo đảm chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; xử lý nghiêm các sai phạm về quản lý tài chính ngân sách và quản lý tài sản của Nhà nước; thu hồi đầy đủ vào NSNN đối với các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi.

Tỉnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Rà soát danh mục các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay nợ công, kiên quyết cắt giảm các chương trình, dự án không bảo đảm hiệu quả, chưa thực sự cần thiết. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý, sử dụng vốn vay.

UBND tỉnh cũng đặc biệt nêu cao trách nhiệm trước pháp luật của người đứng đầu của địa phương trong việc quyết định chủ trương đầu tư, bảo đảm chất lượng lập báo cáo đề xuất, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án nhằm khắc phục triệt để tình trạng chuẩn bị dự án sơ sài, không bảo đảm quy định của pháp luật, quyết định chủ trương đầu tư dàn trải, không hiệu quả, phê duyệt tổng mức đầu tư thiếu chính xác.

Hoàng Thi