BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngân hàng Chính sách xã hội góp phần hỗ trợ người nghèo

Cập nhật ngày: 25/08/2016 - 04:15

Tại buổi khảo sát, ông Trương Hồng Đức- Giám đốc NHCSXH Tây Ninh báo cáo tình hình thực hiện công tác cho vay đối với người nghèo, học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác.

Ông Võ Văn Sớm- Trưởng ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc cùng NHCSXH tỉnh Tây Ninh.

Hiện nay, NHCSXH tỉnh Tây Ninh đang triển khai thực hiện 10 chương trình tín dụng và thực hiện cho vay một số chương trình chỉ định của địa phương. Các đối tượng vay vốn là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, người lao động...

Theo đó, tổng dư nợ đến ngày 30.6.2016 là 1.731.941 triệu đồng, tăng 92.465 triệu đồng so với năm 2015. Trong đó, chương trình tín dụng hộ nghèo, doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2016 là 11.178 triệu đồng, với 551 lượt khách hàng vay; chương trình hộ tín dụng hộ cận nghèo, doanh số cho vay là 17.480 triệu đồng, với 634 lượt khách hàng vay; chương trình tín dụng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có doanh số cho vay là 9.123 triệu đồng.

Trong quá trình sử dụng vốn tín dụng ưu đãi, đại đa số hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Chính sách tín dụng ưu đãi đã có tác động trực tiếp và quan trọng trong công tác giảm nghèo; các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn đều tạo được việc làm ổn định, góp phần tăng thu nhập và mức sống của hộ vay ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Trương Hồng Đức cho biết, hiện tại đơn vị chưa tranh thủ được nhiều nguồn vốn tại địa phương để đầu tư cho các chương trình giải quyết việc làm, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn ở các phường, thị trấn trong tỉnh; thiếu cơ chế thống nhất và hiệu quả để lồng ghép, phối hợp giữa các chương trình, dự án kinh tế - xã hội trên một số địa bàn; giữa hoạt động tín dụng của NHCSXH với hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học công nghệ trong trồng trọt và chăn nuôi.

Sản xuất hàng mây tre tại HTX mây tre xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành- Ảnh minh hoạ

Thay mặt đoàn giám sát, ông Võ Văn Sớm- Trưởng ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh đánh giá cao những kết quả đạt được của NHCSXH tỉnh trong thời gian qua. NHCSXH  Tây Ninh trong thời gian tới cần quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, nhân viên trong ngành, bảo đảm phục vụ tốt nhất những chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng; tranh thủ sự quan tâm của trung ương, của tỉnh để huy động tối đa các nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu vay của các đối tượng; tham mưu cho Ban đại diện, lãnh đạo các cấp nâng cao chất lượng hoạt động của các hội ủy thác, các tổ tiết kiệm ở cơ sở để bảo đảm cho vay đúng đối tượng, giám sát sử dụng vốn vay đúng mục đích; NHCSXH cần có sự phối hợp với các ngành liên quan để đánh giá được hiệu quả nguồn vốn cho vay…

Đối với một số kiến nghị, đề xuất của NHCSXH tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cho biết đã tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND tại kỳ họp trong thời gian tới.

Thanh Nhi