Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bến Cầu giải ngân 14,7 tỷ đồng cho 329 hộ vay phát triển kinh tế gia đình 

Cập nhật ngày: 09/04/2021 - 08:56

BTNO - Ngày 8.4, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bến Cầu phối hợp với UBND xã Tiên Thuận tổ chức giải ngân 14,7 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội cho 329 hộ vay.

Hộ dân nhận vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bến Cầu.

Trong đó, hội viên nông dân 170 hộ với số tiền 7,67 tỷ đồng; hội viên phụ nữ 131 hộ với số tiền 5,76 tỷ đồng, hội viên cựu chiến binh 8 hộ với số tiền 370 triệu đồng; đoàn viên thanh niên 20 hộ với số tiền 910 triệu đồng.

Mỗi hộ được vay ít nhất là 20 triệu đồng và nhiều nhất là 50 triệu đồng. Bao gồm vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, sinh viên, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Lãi suất từ 0.55% đến 0.75% trên tháng.

Đến thời điểm hiện nay, tổng dự nợ trên địa bàn xã Tiên Thuận là 74,2 tỷ đồng với 2.078 hộ vay, cao nhất trong 94 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Khánh Hội