Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bến Cầu: Quý I.2021 cho vay trên 24,5 tỷ đồng, tăng 3,4 tỷ đồng so cùng kỳ 

Cập nhật ngày: 11/04/2021 - 16:18

BTNO - 3 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội phòng gia dịch huyện Bến Cầu thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu phát biểu tại hội nghị.

Tổng dư nợ đến 31.3.2021 gần 292 tỷ đồng, đạt 92,2% kế hoạch năm, tăng 25,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Với 9.170 hộ đang vay vốn thuộc 229 tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng dư nợ ủy thác qua các Hội trên 291,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng dư nợ. Trong đó, Hội Nông dân 4.618 hộ/trên 141,8 tỷ đồng; Hội Phụ nữ 3.385 hộ/trên 115,3 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh 514 hộ/trên 16,2 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên là 631 hộ/trên 17,8 tỷ đồng.

Nợ quá hạn và nợ khoanh là 912 triệu đồng, chiếm 0,31% tổng dư nợ, tăng 83 triệu đồng so cùng kỳ. Có 220/229 tổ tiết kiệm và vay vốn đạt loại khá, tốt trở lên, chiếm 96%. Doanh số cho vay trong quý I.2021 trên 24,5 tỷ đồng, tăng 3,4 tỷ đồng so cùng kỳ.

Ông Trương Hồng Đức – Giám đốc ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Giải ngân cho 7 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo vay vốn với số tiền 633 triệu đồng; 18 lượt học sinh, sinh viên vay vốn đi học với số tiền 562 triệu đồng; 405 lượt hộ vay vốn xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường với số tiền gần 7,8 tỷ đồng; 331 lượt hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn vay vốn với số tiền gần 13,5 tỷ đồng; giải ngân vốn giải quyết việc làm cho 82 lao động với số tiền gần 1.9 tỷ đồng.

Khánh Hội