BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Dầu: Giải ngân hơn 2,7 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vay năm học 2022-2023 

Cập nhật ngày: 25/09/2022 - 17:01

BTNO - Thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27.9.2007 của Thủ Tướng Chính phủ về tín dụng với học sinh, sinh viên (HSSV).

28 Ngân hàng CSXH huyện giải ngân cho người dân.

Từ ngày 19.5.2022, mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV (tăng 25 triệu đồng/năm lên 40 triệu đồng/năm), lãi suất cho vay là 6,6%/năm.

Ngân hàng CSXH huyện Gò Dầu tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện cho vay HSSV theo đúng quy định.

Kết quả, đã giải ngân cho 68 gia đình HSSV vay vốn hơn 2,7 tỷ đồng để phục vụ việc học tập cho năm học 2022- 2023. Nâng tổng dư nợ chương trình cho vay HSSV lên hơn 43 tỷ đồng, với hơn 1.000 hộ vay.

Nguyễn Trọng