BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngân hàng CSXH chi nhánh huyện Tân Biên: Góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương

Cập nhật ngày: 16/03/2013 - 05:20

Trụ sở Ngân hàng CSXH huyện Tân Biên

(BTNO)- Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh huyện Tân Biên được thành lập và hoạt động từ ngày 15.7.2003 với mục tiêu tạo điều kiện về vốn cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Trong 10 năm, Ngân hàng CSXH chi nhánh huyện Tân Biên đã thực hiện xã hội hóa hoạt động, thông qua phương thức cho vay ủy thác từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên bằng hình thức thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn ủy thác cho hộ nghèo, đồng thời xây dựng hệ thống các điểm giao dịch đến tận các xã, thị trấn, đưa hoạt động Ngân hàng CSXH đến với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Phát huy nguồn vốn tín dụng, ngân hàng đã tạo điểu kiện cho 17.900 lượt hộ vay với số tiền hơn 183 tỷ đồng, nâng tổng mức dư nợ đến cuối năm 2012 lên hơn 125 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo hơn 65,7 tỷ đồng, vay giải quyết việc làm hơn 19,1 tỷ đồng, cho học sinh và sinh viên vay hơn 33,8 tỷ đồng, vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường gần 20 tỷ đồng… Thông qua các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của chi nhánh ngân hàng CSXH huyện, hơn 2.600 hộ đã được thoát nghèo (giảm từ 19,34% hộ nghèo năm 2003 xuống còn 5,83% năm 2013), hơn 9.300 lao động được tạo việc làm mới, hơn 1.900 học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn để ổn định học tập, gần 4.900 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường được xây dựng, gần 380 căn nhà ĐĐK được xây dựng theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ cho hộ nghèo có sự hỗ trợ của ngân hàng CSXH, góp phần thiết thực vào thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đức Thịnh