Kinh tế   Kinh tế

Châu Thành:

Ngân hàng CSXH huyện giải ngân gần 90 tỷ đồng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách 

Cập nhật ngày: 06/01/2022 - 11:17

BTNO - Năm 2021, Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa đưa nguồn vốn đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ngân hàng CSXH huyện giải ngân cho người dân tại xã Đồng khởi.

Đến ngày 31.12.2021, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp các hội, đoàn thể nhận ủy thác giải ngân cho gần 3.500 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với số tiền gần 90 tỷ đồng. Nguồn vốn được giải ngân tập trung chủ yếu vào một số chương trình tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, chăn nuôi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, hộ kinh doanh, dịch vụ tạo việc làm.

Trong đó, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo gần 14 tỷ đồng; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 12 tỷ đồng; tạo việc làm 20 tỷ đồng. Với số vốn bình quân cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi đạt trên 35 triệu đồng/hộ, đã đáp ứng được nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Người dân sử dụng vốn đúng mục dích, mang lại hiệu quả cao.

Ngoài ra, Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân cho gần 1.500 hộ tại các xã biên giới, xã xây dựng nông thôn mới theo chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên 25 tỷ đồng.

Đến 31.12.2021, tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện đạt hơn 420 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ đồng so đầu năm, với gần 14.000 khách hàng ở 15 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Gia Hân