BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngân hàng NN & PTNT Tây Ninh: Doanh số cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn tiếp tục tăng

Cập nhật ngày: 01/08/2010 - 10:54

Năm 2010, tuy mức độ cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày càng gia tăng, nhưng NHNo&PTNT Tây Ninh vẫn tiếp tục duy trì nguồn vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Theo đánh giá của lãnh đạo NHNo & PTNT Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2010 hoạt động của đơn vị có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng, trong đó có chỉ tiêu tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Nguồn vốn tín dụng tăng góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp

Cụ thể, đến cuối tháng 6.2010, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương của hệ thống NHNo & PTNT Tây Ninh đạt 4.619 tỷ đồng- tăng so với cùng kỳ 18,6%, tương đương 726 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nội tệ đạt 4.501 tỷ đồng và nguồn vốn ngoại tệ đạt 118 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động tăng đã kịp thời đáp ứng các nhu cầu vay vốn trên địa bàn tỉnh- nhất là nhu cầu vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm đạt 4.049 tỷ đồng- tăng gần 15% so với cùng kỳ. Đặc biệt trong đó riêng doanh số đầu tư tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt gần 3.900 tỷ đồng- tăng hơn so với cùng kỳ gần 15%. Tổng dư nợ đến cuối tháng 6 năm nay là hơn 4.400 tỷ đồng- trong đó dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất là 558 tỷ đồng với số tiền đã hỗ trợ lãi suất là gần 38 tỷ đồng. Đến nay, thị phần tín dụng của NHNo & PTNT Tây Ninh đạt gần 40% tổng dư nợ các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

S.T

 


 
Liên kết hữu ích