BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngăn ngừa tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Cập nhật ngày: 25/05/2023 - 08:56

BTNO - UBND tỉnh Tây Ninh vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Theo đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Y tế tăng cường phổ biến thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, người dân.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo thẩm quyền kịp thời ban hành hoặc tham mưu ban hành các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm này tại các cơ quan, công sở, các cơ sở giáo dục đào tạo; tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trên địa bàn tỉnh.

 Bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu thông thường, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan cần kịp thời phổ biến thông tin và tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử tại các cơ sở giáo dục.

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha, vì các sản phẩm này hiện là những sản phẩm chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Sở Y tế tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn tỉnh.

An Khang