Ngăn Windows tự khởi động lại

Cập nhật ngày: 19/07/2011 - 10:01

Máy tính chạy Windows thường khởi động lại sau khi Windows Update hoàn thành việc cập nhật. Nếu bạn không thích điều đó, cách đơn giản nhất để ngăn lại là thay đổi Windows Update từ tự động sang thủ công.

 

Mở Windows Update từ Control Panel.

Nhấn Change settings.

Từ menu thả xuống, chọn Never check for updates (not recommended) [tạm dịch: Không bao giờ dò tìm các bản cập nhật (không khuyến khích)]. Những tùy chọn khác, bao gồm Check for updates but let me choose whether to download and install them (tạm dịch: Tìm các bản cập nhật, nhưng để người dùng chọn có tải về và cài đặt hay không) nghe có vẻ tốt theo lý thuyết, nhưng trong thực tế, Windows có thể thay đổi nhiều lựa chọn của bạn mà không được bạn thông qua.

Để giữ cho mình khỏi quên chạy Windows Update định kỳ, hãy đặt một mục định kỳ trong lịch của bạn để kiểm tra dịch vụ mỗi 1 hoặc 2 tuần.

Bạn cũng có thể giải quyết vấn đề khởi động lại tự động bằng cách sử dụng Local Group Policy Editor của Windows.

Mở trình soạn thảo bằng cách gõ group policy vào hộp tìm kiếm trong menu Start.

Nhấn Edit group policy.

Ở ô cửa (panel) bên trái của cửa sổ, mở rộng cây Local Computer Policy, Computer Configuration, Administrative Templates, Windows Components, Windows Update.

Ở ô cửa bên phải, nhấn chuột phải vào No auto-restart with logged on users for scheduled automatic updates installations và chọn Edit.

Thay đổi thiết lập thành Enabled và nhấn OK. Làm tương tự với Delay Restart for scheduled installations trong ô trước.

Bạn không thể tắt hoàn toàn việc máy tự khởi động lại sau những lần cài đặt định kỳ, nhưng bạn có thể lùi thời điểm khởi động lại tối đa là 30 phút, đem lại cho bạn nhiều thời gian hơn so với tiêu chuẩn mặc định là 5 phút để hoàn tất và lưu công việc của bạn.

H.T (st)