BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Công Thương mở các lớp bồi dưỡng: Hội nhập kinh tế quốc tế đối với lĩnh vực nông nghiệp; Tổ chức và kỹ thuật ngoại thương

Cập nhật ngày: 24/08/2010 - 10:39

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu tại buổi khai giảng

Thực hiện Quyết định số 1147/QĐ-UBND, ngày 21.6.2010 của UBND tỉnh Tây Ninh, về việc ban hành Chương trình Xúc tiến-Đầu tư-Thương mại-Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2010, UBND tỉnh giao cho Sở Công thương phối hợp với trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại –Bộ Công thương tổ chức 2 lớp: Lớp Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về “Hội nhập kinh tế quốc tế đối với lĩnh vực nông nghiệp” và lớp Nâng cao bồi dưỡng kiến thức về “Tổ chức và kỹ thuật ngoại thương”. Thành phần tham dự 2 lớp này là lãnh đạo và chuyên viên công tác có liên quan thuộc các Ban Đảng tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị sự nghiệp; các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh; các hội, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng… trên địa bàn tỉnh; Uỷ viên Ban chấp hành các đảng bộ huyện, thị xã; lãnh đạo HĐND và UBND huyện, thị xã; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ, Thị uỷ; Văn phòng UBND huyện, thị xã; Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã; Phòng Công thương các huyện; Phòng Kinh tế Thị xã.

Lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về “Hội nhập kinh tế quốc tế đối với lĩnh vực nông nghiệp” khai giảng vào sáng 24.8.2010. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt đến dự và phát biểu khai mạc. Có 225 học viên thuộc các thành phần nêu trên đăng ký dự  lớp này. Lớp được tiến hành trong 2 ngày (bế mạc ngày 25.8.2010). Đến dự lớp, các học viên được nghe trình bày các chuyên đề: Các quy định của WTO về lĩnh vực nông nghiệp đối với các nước thành viên WTO; những vấn đề ngành nông nghiệp nước ta cần chú ý khi thực hiện các cam kết của Việt Nam đối với WTO về xuất nhập khẩu nông sản; Marketing và các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản vào các nước thành viên WTO- thế giới và khu vực.

Lớp Nâng cao bồi dưỡng kiến thức về “Tổ chức và kỹ thuật ngoại thương”, sẽ khai giảng vào chiều ngày 25.8.2010 và bế mạc vào chiều 27.8.2010. Có 180 học viên đăng ký dự lớp này. Đến dự lớp các học viên được nghe  giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại trình bày các chuyên đề: Mở rộng, phát triển thị trường, ngành xuất khẩu mới, các rào cản thương mại-kỹ thuật, lao động, môi trường… khai thác thương hiệu, nhượng quyền thương mại, chiến lược cho các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ; các vấn đề bảo vệ môi trường thương mại công nghiệp cho phát triển bền vững (bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh, nhãn mác hàng hoá, sản phẩm, xuất xứ, các rào cản kỹ thuật môi trường); các luật có liên quan về xuất nhập khẩu và các văn bản pháp luật có liên quan đến từng nhóm vấn đề trong thương mại, dịch vụ, đầu tư, doanh nghiệp, xuất nhập khẩu…; nghiệp vụ xuất nhập khẩu nâng cao (hợp đồng ngoại thương, thanh toán, bảo hiểm và xử lý tranh chấp quốc tế).

Các học viên theo học lớp bồi dưỡng sáng 24.8

Phát biểu tại buổi khai giảng lớp bồi dưỡng thứ nhất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt nêu: Đây là chương trình tập huấn nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến các kiến thức chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế… Ngoài ra chương trình đào tạo lần này còn trang bị thêm kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao năng lực quản lý kinh doanh của các cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Đặc biệt là trong các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu và kinh doanh quốc tế trong bối cảnh sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

D.H