Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành GD-ĐT: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Cập nhật ngày: 27/06/2012 - 04:47

Một tiết học tại Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, năm học 2011-2012 vừa qua, ngành Giáo dục – Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực giai đoạn 2008-2013”.

Tổng kết năm học 2011-2012, ở cấp tiểu học, tỷ lệ học sinh trung bình trở lên 98,76% (năm học trước 98,6%); cấp trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh trung bình trở lên 90,9% (năm học trước 92,4%); cấp trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh trung bình trở lên 76,9% (năm học trước 73,1%).

Tỷ lệ học sinh bỏ học các cấp giảm so với năm học trước: Tiểu học 0,06% (năm học trước 0,14%), cấp trung học cơ sở 0,74% (năm học trước 0,9%), cấp trung học phổ thông 4,3% (năm học trước 4,41%).

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, không xảy ra trường hợp tiêu cực. Tỷ lệ tốt nghiệp hệ trung học phổ thông đạt 96,47% (năm học trước 86,02%), hệ bổ túc trung học phổ thông đạt 63,28% (năm học trước 56,54%).

Tiếp tục duy trì 100% xã, phường, thị trấn và 9/9 huyện, thị đạt chuẩn quốc gia chống mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở; phổ cập giáo dục bậc trung học có 21 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn. Triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch giai đoạn 2011-2015 (145 trường), đã ghi kế hoạch vốn triển khai 17 trường đạt chuẩn, đến ngày 10.6.2012 đã công nhận 05 trường.

9/9 huyện, thị lập kế hoạch và tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015. Đến ngày 10.6.2012, có 21/95 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.

Trong 6 tháng cuối năm 2012, UBND tỉnh yêu cầu Ngành GD-ĐT kiểm tra trường lớp, đảm bảo đủ phòng học, đủ giáo viên, thiết bị đồ dùng dạy học cho khai giảng năm học 2012 – 2013. Tổ chức tốt tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10. Tiếp tục tập trung các giải pháp phòng, chống học sinh bỏ học; phòng, chống bạo lực học đường. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và tập trung phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi và đẩy mạnh phổ cập bậc trung học ở những nơi có điều kiện.

P.L