Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành GD- ĐT: Giai đoạn 2011 – 2015, xây dựng 130 trường đạt chuẩn QG

Cập nhật ngày: 05/08/2011 - 11:57

(BTNO) – Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo, ông Đổng Ngọc Lập cho biết, thực hiện chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012, tính đến nay, tỉnh đã triển khai xây dựng 1.449/2.662 phòng học đã đăng ký với Chính phủ, đạt tỷ lệ 54,43% kế hoạch. Trong số này, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 1074 phòng học.

Ngành GD- ĐT cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 59/64 nhà công vụ cho giáo viên, số còn lại sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2011 – 2012. Ngoài ngân sách tỉnh, ngành GD-ĐT đã vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp xây dựng thêm 20 nhà công vụ với tổng kinh phí hơn 1,146 tỷ đồng.

Tính đến tháng 6.2011, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn tỉnh là 76 trường, trong đó có 40 trường Tiểu học

Theo số liệu, điều tra khảo sát của các huyện, thị, số nhà công vụ cần xây dựng để đáp ứng đủ nhu cầu về nhà ở cho giáo viên là 292 nhà - tăng 228 phòng so với số đăng ký thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ trước năm 2008. Như vậy nếu tính theo nhu cầu thực tế, ngành GD- ĐT chỉ mới xây dựng được 79/292 nhà công vụ.

Ông Đổng Ngọc Lập cho biết thêm, tính đến tháng 6.2011, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn tỉnh là 76 trường, trong đó có 16 trường Mầm non, 40 trường Tiểu học, 15 trường THCS và 5 trường THPT. Hiện ngành GD-ĐT đang phác thảo kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 – 2015 với tổng số 130 trường để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh nhà trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Đ.H.T