Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Giáo dục Châu Thành: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015

Cập nhật ngày: 10/05/2015 - 06:11

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng ngành giáo dục huyện Châu Thành vẫn thực hiện tốt phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”.

Bên cạnh đó, ngành còn tích cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, như cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung”, cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, “Xã hội hóa giáo dục”, phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Các phong trào thi đua đã tạo sức hút, sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành, từ đó có nhiều tấm gương điển hình, nhân tố mới xuất hiện; có tập thể, cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh và huyện khen thưởng.

Công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục Châu Thành được tổ chức khoa học, kiểm tra chặt chẽ, việc bình xét thi đua đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng. Ngoài ra, việc đăng ký các danh hiệu thi đua được các đơn vị, cá nhân trong toàn ngành quan tâm, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Dịp này, Sở GD-ĐT Tây Ninh đã khen thưởng cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015; Chủ tịch UBND huyện Châu Thành khen thưởng cho 2 tập thể và 19 cá nhân có thành xuất sắc là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Mỹ Uyên