BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành LĐ–TB&XH: Cần hình thành mạng lưới CTV bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở ấp, khu phố

Cập nhật ngày: 02/03/2011 - 10:17

(BTNO) - Theo Sở LĐ–TB&XH, hiện nay việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em gặp nhiều khó khăn, bất cập. Tình trạng trẻ em có hành vi làm trái pháp luật tuy có giảm nhưng số lượng còn cao, trẻ em bị xâm hại tình dục vẫn còn xảy ra, tính chất phức tạp hơn. Ở một số nơi, vẫn còn tình trạng trẻ em bỏ học, bị ngược đãi, nhiều trẻ em dưới 6 tuổi vẫn chưa được hưởng bảo hiểm y tế, trẻ em hộ nghèo chưa được hỗ trợ đúng mức…

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên tặng quà cho trẻ em nghèo xã Long Giang, huyện Bến Cầu nhân dịp tết Trung thu năm 2010

Trong khi đó, lực lượng cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em dù đã được tăng cường nhưng vẫn chưa đảm bảo thực hiện hết nhiệm vụ, đặc biệt là tuyến huyện, thị và xã, phường, thị trấn. Hiện nay ở 9 huyện, thị cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đều hoạt động kiêm nhiệm; ở 95 xã, phường, thị trấn, công tác này do cán bộ LĐ-TB&XH đảm nhận nhưng với khối lượng công việc ngày càng nhiều, phần lớn đều không kham nổi công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em…

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3.2011 của UBND tỉnh diễn ra hôm 2.3, Sở LĐ-TB&XH đã đề nghị UBND xem xét việc hình thành mạng lưới cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở ấp, khu phố nhằm tạo điều kiện cho mọi trẻ em sống trong môi trường an toàn, đáp ứng một cách tốt nhất những nhu cầu cần được chăm sóc của trẻ em về thể chất, tâm lý, tình cảm, nhận thức, đạo đức và xã hội.

Theo ngành LĐ-TB&XH, cần phải bố trí ở mỗi ấp, khu phố 01 CTV để trực tiếp triển khai, theo dõi các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở địa bàn; CTV trẻ em trực thuộc sự quản lý và hoạt động theo quy chế do UBND xã, phường, thị trấn ban hành.

Hiện nay trên toàn tỉnh của 494 ấp, khu phố, vì vậy toàn tỉnh cần có 494 CTV trẻ em có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thống kê số liệu trẻ em biến động, danh sách trẻ em dưới 6 tuổi cần được hưởng bảo hiểm y tế trên địa bàn. Phát hiện sớm nguy cơ và nắm danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để có biện pháp can thiệp kịp thời, bao gồm trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em bị khuyết tật, tàn tật; trẻ em là nạn nhân chất độc hoá học; trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; trẻ em bị xâm hại tình dục, bị ngược đãi…

Đ.H.T