Kinh tế   Kinh tế

Ngành ngân hàng hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 27/09/2021 - 00:15

BTN - Ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng vay vốn nhằm tháo gỡ khó khăn, nhất là cơ cấu lại nợ, miễn/giảm lãi suất cho vay và cho vay mới để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Hdbank) chi nhánh Tây Ninh.

Thực hiện chỉ đạo của Ðảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn ngành các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, cũng như thực hiện chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Từ đầu năm 2020, dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13.3.2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Năm 2021, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 2.4.2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

Trước diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, ngày 7.9.2021, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư 14/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

Theo đó, mở rộng phạm vi các khoản nợ được cơ cấu lại, kéo dài thời gian thực hiện (các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi sau cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đối với khoản nợ phát sinh trước ngày 1.8.2021 với thời gian được cơ cấu lại không quá 12 tháng, thực hiện đến 30.6.2022). Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay trả lương ngừng việc theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19.

Ngoài ra, NHNN Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết kiệm chi phí để giảm lãi vay cho khách hàng; miễn, giảm phí các dịch vụ. Với sự vận động của Hiệp hội Ngân hàng, có 16 ngân hàng thương mại (Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV, MB, Techcombank, SHB, LienVietPostBank, VPBank, VIB, TPBank, SeABank, MSB, Sacombank, ACB, HDBank) đồng thuận việc giảm lãi cho doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ tháng 7.2021 cho đến hết năm 2021 với mức giảm từ 0,3% - 2%; 4 ngân hàng thương mại Nhà nước tiếp tục thực hiện giảm lãi suất cho doanh nghiệp, người dân tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam.

Trên địa bàn tỉnh, NHNN chi nhánh Tây Ninh kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chính sách, chỉ đạo của ngành; tổ chức phổ biến, thông báo chính sách và hướng dẫn khách hàng các thủ tục, điều kiện để được hưởng chính sách.

Kết quả, đến 31.8.2021, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ cho 899 khách hàng với tổng dư nợ gốc là 1.999 tỷ đồng và 119 tỷ đồng tiền lãi (trong đó có 23 doanh nghiệp với tổng dư nợ gốc là 1.686 tỷ đồng và 115 tỷ đồng tiền lãi); cho vay mới với lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường, doanh số cho vay luỹ kế là 31.370 tỷ đồng (trong đó, doanh nghiệp vay 22.787 tỷ đồng); dư nợ cho vay mới đến tháng 8.2021 là 8.277 tỷ đồng với 3.534 khách hàng (trong đó có 234 doanh nghiệp với dư nợ 5.507 tỷ đồng).

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 147.144 khách hàng với tổng dư nợ gốc được cơ cấu là 585 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đối với người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc theo Nghị quyết 68 đến cuối tháng 8.2021 là 901 triệu đồng của 1 doanh nghiệp với 112 lao động.

Tất cả các tổ chức tín dụng đã thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ cho khách hàng. Về việc giảm lãi vay đối với dư nợ hiện hữu cho khách hàng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam và đồng thuận trong Hiệp hội Ngân hàng, đến cuối tháng 8.2021, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã giảm lãi vay cho 85.100 khách hàng với tổng dư nợ 31.430 tỷ đồng, số tiền lãi được giảm 81 tỷ đồng.

Nhìn chung, công tác triển khai và thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, từng bước tái sản xuất, kinh doanh, ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

Giám sát, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai đúng cam kết hỗ trợ

Ðể việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ của ngành trên địa bàn được triển khai hiệu quả, đúng quy định, NHNN chi nhánh tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người dân và doanh nghiệp (phối hợp với các hội doanh nghiệp tỉnh, cơ quan thông tin đại chúng để thông tin, thông báo trên website của chi nhánh…); đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng phổ biến đầy đủ chính sách đến tất cả khách hàng của mình để khách hàng biết và tiếp cận.

NHNN chi nhánh thường xuyên phối hợp với Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh để trao đổi, nắm bắt thông tin về việc tiếp cận chính sách hỗ trợ của ngành, kịp thời xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.

Tiếp nhận thông tin phản ánh của khách hàng qua đường dây nóng của NHNN chi nhánh, cũng như trên Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến của tỉnh (hoidap.tayninh.gov.vn) để kịp thời giải đáp, xử lý các kiến nghị, thắc mắc của khách hàng.

Bên cạnh đó, NHNN chi nhánh tỉnh Tây Ninh đưa nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 vào nội dung thanh tra đối với các tổ chức tín dụng, bảo đảm thực hiện đạt hiệu quả, đúng quy định, tránh việc lợi dụng chính sách.

Ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng khách hàng vượt qua tác động tiêu cực của dịch Covid-19

Việc ban hành Thông tư 14/2021/TT-NHNN ngày 7.9.2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13.3.2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của NHNN Việt Nam, và việc đồng thuận giảm lãi suất của các tổ chức tín dụng hiện nay là phù hợp với tình hình dịch Covid-19 và hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh dần được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ từng bước khôi phục trong điều kiện mới. Ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng vay vốn nhằm tháo gỡ khó khăn, nhất là cơ cấu lại nợ, miễn/giảm lãi suất cho vay và cho vay mới để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuỳ tình hình diễn biến của dịch Covid-19, NHNN chi nhánh tỉnh sẽ phối hợp với các Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có những ý kiến, kiến nghị với Trung ương và địa phương về những chính sách, giải pháp hỗ trợ phù hợp, trên cơ sở tiếp tục tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp và người dân tái sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh.

Ðào Văn Công