BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành NN & PTNT: Tiến độ xây dựng cơ bản 9 tháng đạt khá cao

Cập nhật ngày: 28/09/2010 - 10:47

Năm 2010, kế hoạch tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản (XDCB) phân bổ cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Tây Ninh là 92,43 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn do tỉnh quản lý là 27,21 tỷ đồng và nguồn vốn do Bộ NN-PTNT quản lý là 65,22 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2010, tiến độ XDCB ngành NN-PTNT đã thực hiện khối lượng và giải ngân đạt khá cao.

Trạm bơm Bến Đình (Bến Cầu)

Theo Sở NN-PTNT Tây Ninh, đến cuối tháng 9, XDCB lĩnh vực NN-PTNT trên toàn tỉnh từ tất cả các nguồn vốn ước thực hiện được khối lượng với giá trị khoảng hơn 101 tỷ đồng- đạt hơn 109% kế hoạch và giải ngân ước đạt hơn 92 tỷ đồng- đạt gần 100% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn do tỉnh quản lý đã thực hiện được khối lượng với giá trị là 27,1 tỷ đồng- đạt 99,6% kế hoạch, trong đó đã giải ngân được hơn 19,3 tỷ đồng- đạt 71,4% kế hoạch. Trong 9 tháng qua, ngành NN-PTNT đã tập trung hoàn thành các công trình chuyển tiếp quan trọng như: Trạm bơm Bến Đình, Trạm bơm Long Hưng, Trạm bơm Long Phước và tiếp tục triển khai dự án kiên cố hoá kênh mương. Nguồn vốn do tỉnh quản lý 9 tháng đầu năm cũng được đầu tư vào một số dự án mới là nạo vét suối Tà Hợp, kênh tiêu bưng Trao Trảo, kênh tiêu TT5. Ngoài ra, còn có một số dự án chuẩn bị đầu tư như như đê bao chống lũ sông Vàm Cỏ Đông, Trạm bơm Hoà Thạnh II, Trạm bơm Tân Long…

Riêng nguồn vốn do Bộ NN-PTNT quản lý thực hiện trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 9 đã thực hiện được khối lượng với giá trị hơn 74 tỷ đồng- đạt 113,6% kế hoạch, trong đó số đã giải ngân là 72,68 tỷ đồng- đạt 98% giá trị thực hiện và vượt kế hoạch hơn 11% (trong đó có các dự án chuyển tiếp quan trọng như: dự án thuỷ lợi Phước Hoà; Tiểu dự án Hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng). Ngành NN-PTNT cũng đang chuẩn bị đầu tư từ nguồn vốn do Bộ quản lý để thực hiện dự án thuỷ lợi phục vụ vùng nguyên liệu mía Thành Long với năng lực tưới thiết kế lên đến 2.200 ha.

Với tiến độ triển khai đạt cao trong 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2010 lĩnh vực XDCB ngành NN-PTNT sẽ thực hiện được khối lượng có giá trị hơn 250 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do tỉnh quản lý có khả năng thực hiện được khối lượng với giá trị gần 50 tỷ đồng, nguồn vốn do Bộ NN-PTNT quản lý 200 tỷ đồng.

S.T