Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Ngành Nông nghiệp: Quyết tâm vượt khó trong năm mới

Ngành Nông nghiệp: Quyết tâm vượt khó trong năm mới
Ngành Nông nghiệp: Quyết tâm vượt khó trong năm mới
Ngành Nông nghiệp: Quyết tâm vượt khó trong năm mới
Ngành Nông nghiệp: Quyết tâm vượt khó trong năm mới
Ngành Nông nghiệp: Quyết tâm vượt khó trong năm mới

Bài, ảnh: Trúc Ly - Nhi Trần

Thiết kế: Ngọc Trâm