Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Ngành Nông nghiệp tổng kết công tác năm 2016 

Cập nhật ngày: 14/01/2017 - 11:55

BTNO - Hôm 13.1, Sở NN & PTNT Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017. Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, năm 2016 các chỉ tiêu chính đều tăng trưởng so với năm 2015. Cụ thể, giá trị sản xuất đạt 26.903 tỷ đồng, tăng 4,36%; tỷ lệ che phủ rừng 16,2%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 97,6%; tổng diện tích gieo trồng năm 2016 đạt 385.127 ha, giá trị sản xuất bình quân thu được trên 1ha đất trồng ước đạt 87,65 triệu đồng; giá trị sản xuất thủy sản 385 tỷ đồng, đạt 96,4%; quy mô đàn gia súc gia cầm có sự tăng trưởng, đạt 6,2 triệu con, tăng 4% so với năm 2015…

Năm 2016, sản xuất trên các lĩnh vực của ngành Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng chủ đạo là nâng cao chất lượng; chăn nuôi chuyển biến tích cực theo hướng tập trung, an toàn dịch bệnh; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được thực hiện tốt; công tác phục vụ tưới tiêu được đảm bảo; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo...

Với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững, năm 2017, ngành Nông nghiệp phấn đấu giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản đạt 28.113 tỷ đồng, tăng 4,5%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 16,2%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 97,7%; tổng diện tích gieo trồng 378.710 ha; tổng sản lượng thủy sản đạt 19.800 tấn; đảm bảo cung cấp đủ nước cho 148.000 ha đất sản xuất…

Mô hình chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây quýt đường của hộ nông dân Nguyễn Văn Ngò (ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp vẫn còn tồn tại những vấn đề như, hiệu quả sản xuất một số cây trồng truyền thống thấp, chuyển đổi mô hình hiệu quả còn chậm, gặp nhiều khó khăn. Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chính sách ngành nông nghiệp triển khai còn khá chậm.

Công tác dự báo tình hình dịch bệnh, sâu bệnh chưa kịp thời, công tác phòng chống cháy rừng còn diễn biến phức tạp, các vụ  cháy rừng vẫn xảy ra, gây thiệt hại lớn; liên kết sản xuất hạn chế, chưa góp phần chuyển đổi mạnh về chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

Để thực hiện mục tiêu năm 2017, tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến đã chỉ đạo một số công tác, như: rà soát lại các quy hoạch phù hợp với mục tiêu đề ra; đẩy mạnh tái cơ cấu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại theo hướng phát triển quy mô lớn, tập trung gắn bảo quản, chế biến, tiêu thụ chuỗi giá trị; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, khuyến khích các dự án nông nghiệp công nghệ cao,…

Vũ Nguyệt