BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Thanh tra: Phát hiện vi phạm chế độ chính sách hơn 3,7 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 24/06/2010 - 04:54

(BTNO) - Trong 6 tháng đầu năm 2010, công tác phòng chống tham nhũng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt, các cấp lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, các cơ quan chức năng thực hiện có chiều sâu về các nội dung chống tham nhũng. Ngành thanh tra đã thực hiện được 37 cuộc thanh tra, kết thúc 27 cuộc.

Qua kiểm tra, các đoàn đã phát hiện số tiền vi phạm chế độ chính sách hơn 3,742 tỷ đồng. Các cơ quan thanh tra đã ra quyết định thu hồi và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 1,787 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi quyết toán hơn 1,238 tỷ đồng. Đến nay đã thu hồi được 395,882 triệu đồng.

3 bị cáo nguyên là cán bộ UBND xã Thạnh Tân (Thị xã) liên quan đến những sai phạm trong quản lý tài chính, thuế, tư pháp và làm “dịch vụ” cấp giấy CNQSDĐ.

Về hành chính, đề nghị kiểm điểm trách nhiệm 11 cá nhân. Về hình sự, đề nghị chuyển sang cơ quan điều tra 1 vụ/ 3 người với số tiền vi phạm 300 triệu đồng.

Ngành Công an cũng đã thụ lý khởi tố 3 vụ/ 5 bị can liên quan đến tham nhũng với giá trị vi phạm hơn 326 triệu đồng.

PHƯƠNG LY