BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Thuế phấn đấu thu đạt chỉ tiêu năm 2009

Cập nhật ngày: 05/12/2009 - 09:29

Cục trưởng Cục Thuế tặng quà lưu niệm cho các doanh nghiệp hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế.

Năm 2009, dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do HĐND và UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho ngành thuế là 1.325 tỷ đồng- tăng hơn năm 2008 là 125 tỷ đồng. Còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc năm 2009, công tác thu ngân sách đạt đến đâu và có khả năng hoàn thành chỉ tiêu vào cuối năm nay hay không?

Ông Nguyễn Văn Phong- Cục trưởng Cục Thuế Tây Ninh cho biết trong 10 tháng đầu năm 2009, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh thực hiện được hơn 1.068,5 tỷ đồng- đạt hơn 80% so với dự toán HĐND và UBND tỉnh giao và tăng hơn cùng kỳ năm trước đến hơn 9%. Trong đó khối tỉnh 10 tháng đầu năm thu được hơn 628,2 tỷ đồng- đạt hơn 81% so với dự toán cả năm và tăng hơn 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khối huyện thị trong 10 tháng đầu năm 2009 thực hiện thu nội địa được hơn 440,2 tỷ đồng- đạt hơn 80% dự toán cả năm và tăng đến khoảng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2008. Trong 10 tháng đầu năm 2009 có nhiều khoản thu đạt tỷ lệ cao như:  tiền thuê đất, phí xăng dầu, tiền sử dụng đất, thuế nhà đất, phí và lệ phí, thu khác ngân sách… Tuy nhiên, cũng có một số nguồn thu đạt thấp như: thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế CTN dịch vụ ngoài quốc doanh, doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, doanh nghiệp Nhà nước địa phương lệ phí trước bạ, tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước…

So với tiến độ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2008 thì tiến độ thu năm nay có chậm hơn- nhất là đối với khối huyện, thị xã. Cụ thể như năm 2008: tổng thu 10 tháng đầu năm tăng hơn cùng kỳ năm trước đến 36,4%, trong khi đó năm nay chỉ thu tăng hơn cùng kỳ có 9%; trong đó khối huyện thị thu 10 tháng đầu năm tăng đến hơn 47% so với cùng kỳ, còn năm nay chỉ tăng có hơn 3%, còn khối tỉnh 10 tháng đầu năm thu tăng hơn 29% so với cùng kỳ, năm nay tăng có 13,6%. Vấn đề đáng quan tâm là với tiến độ thu như vậy thì liệu từ nay đến cuối năm ngành Thuế có thể đạt chỉ tiêu dự toán HĐND và UBND tỉnh giao hay không? Cụ thể là trong 10 tháng đầu năm ngành Thuế thu được bình quân mỗi tháng khoảng hơn 106 tỷ đồng, còn 2 tháng cuối năm ngành Thuế phải thu thêm đến hơn 250 tỷ đồng- tính bình quân mỗi tháng phải thu đến khoảng 125 tỷ đồng mới đạt chỉ tiêu thu cả năm 2009.

Năm 2009 thu phí xăng dầu tăng cao bù vào những khoản giảm thu khác.

Cục trưởng Cục Thuế cho biết, năm 2009 do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới khiến công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, có những khoản giảm thu nên đã ảnh hưởng mạnh đến tiến độ thu ngân sách Nhà nước. Thứ nhất là do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu làm giá cả giảm, sản xuất kinh doanh giảm đã dẫn đến mức nộp ngân sách năm nay giảm hơn so với dự toán đến 142 tỷ đồng. Thứ hai năm 2009 có nhiều chính sách mới được bổ sung, trong đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bằng giải pháp giảm, giãn, miễn thuế, làm giảm thu so với dự toán đến hơn 103 tỷ đồng. Việc tiến độ thu ngân sách chậm ngành Thuế rất băn khoăn. Tuy nhiên, khi cân đo, tính toán chi tiết lại từng sắc thuế, từng nguồn thu thì có nhiều khả năng từ nay đến cuối năm có thể thực hiện thu đạt chỉ tiêu dự toán. Cụ thể trong 2 tháng cuối năm, toàn ngành Thuế sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế, phấn đấu đảm bảo số nợ thuế thời điểm cuối năm không vượt quá 5% so với thực thu trong năm. Đồng thời thực hiện thu các khoản truy thu, phạt thuế theo biên bản kết luận của các đoàn thanh tra, Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu và thu kịp thời các khoản chênh lệch tăng thêm qua công tác kiểm tra, quyết toán đối với các doanh nghiệp.

Theo Cục Thuế dự kiến, năm 2009 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước sẽ thực hiện được 1.332 tỷ đồng- đạt 100,53% dự toán thu cả năm do HĐND và UBND tỉnh giao. Trong đó dự kiến có 9/15 khoản thu đạt và vượt dự toán và có 6/15 khoản thu không đạt. Về khối huyện thị, dự kiến năm nay sẽ có 5/9 huyện, thị hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và có 4/9 huyện ước thu không đạt dự toán.

SƠN TRẦN