BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Thuế Tây Ninh: 10 tháng, thu nội địa đạt 80,60% dự toán

Cập nhật ngày: 13/11/2009 - 06:06

(ảnh minh hoạ)

Theo Cục Thuế Tây Ninh, trong tháng 10 vừa qua, nền kinh tế của tỉnh khởi sắc hơn so với các tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ơ mức ổn định. Tuy lĩnh vực kinh tế so cùng kỳ phát triển chưa cao, nhưng đã cho thấy sự tích cực của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từng bước hoạt động có hiệu quả sau một thời gian bị ảnh hưởng do khủng hoảng tài chính ở một số nước dẫn đến suy giảm kinh tế toàn cầu.

Tình hình đó cũng đã tác động đến tiến độ ngân sách Nhà nước tháng 10.2009, kết quả thực hiện là 134, 335 tỷ đồng, cao nhất trong 10 tháng qua. Luỹ kế 10 tháng hơn 1.068 tỷ đồng, đạt 80,60% so với dự toán HĐND - UBND tỉnh giao.

So với dự toán HĐND - UBND tỉnh, có 3/15 khoản thu, sắc thuế hoàn thành và vượt dự toán cả năm gồm: tiền thuế đất đạt 211,48%; phí xăng dầu 145,38% và các khoản thu tại xã 152,90%.

4/15 khoản thu, sắc thuế có tỷ lệ đạt khá (trên 80%) gồm: phí và lệ phí 97,47%; thu ngân sách khác 92,73%; DN có vốn đầu tư nước ngoài 82,72% và thuế thu nhập cá nhân 81,86%. 

Ngành Thuế nhận định, để đảm bảo thực hiện hoàn thành Dự toán thu NSNN năm 2009, nhiệm vụ 2 tháng còn lại phải thực hiện là 256 tỷ 989 triệu đồng, bình quân mỗi tháng phải thu trên 128 tỷ 495 triệu đồng, CB-CC toàn ngành Thuế Tây Ninh phải tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đ. Hoàng Thái