BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành TN & MT: Phấn đấu 100% cơ sở sản xuất- kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường trong năm 2010

Cập nhật ngày: 06/03/2010 - 05:56

Chi cục Bảo vệ Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường) cho biết, trong năm 2010, ngành TN&MT phấn đấu đạt các chỉ tiêu như: 100% dân cư thành thị và 85% hộ nông thôn được dùng nước sạch, hợp vệ sinh; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường;100% cơ sở sản xuất được xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch hoặc có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 90% chất thải rắn đô thị, 100% chất thải nguy hại và chất thải y tế được thu gom, xử lý; tỷ lệ che phủ tự nhiên (cây trồng phân tán) đạt trên 40%... Những chỉ tiêu trên đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ VIII đề ra.

Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường, để đạt được mục tiêu trên, trong năm 2010, ngành TN&MT sẽ tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường trách nhiệm, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ ngành, đồng thời trang bị các phương tiện hiện đại phục vụ công tác chuyên môn; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh kiên quyết đình chỉ những cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; sẽ triển khai dự án xây dựng khu xử lý rác giai đoạn 2 tại Tân Châu; tăng cường năng lực thu gom, xử lý rác thải của các đơn vị công ích, xây dựng mô hình Nhà nước và nhân dân cùng thu gom và xử lý rác thải, ưu tiên các dự án tái sử dụng và tái chế chất thải; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xả rác thải gây ô nhiễm; tăng cường năng lực và tổ chức quan trắc môi trương nước sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông…

Cần quản lý chặt, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động khai thác đất khoáng sản.

Đến năm 2009, tỷ lệ che phủ tự nhiên ở Tây Ninh đạt 39,7%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 83%. Năm 2009, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 12.6.2009 về kế hoạch xử lý 33 cơ sở gây ô nhiễm môi trường và đề nghị tạm đình chỉ hoạt động 10 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ban hành 41 quyết định xử phạt hành chính 41 cơ sở gây ô nhiễm với số tiền 301,3 triệu đồng.

Tuy nhiên thực tế cho thấy, trong năm 2009, việc khắc phục ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất-kinh doanh được thực hiện rất chậm. Theo số liệu của sở TN&MT, đến cuối năm 2009, còn 12/23 cơ sở gây ô nhiễm môi trường chưa thực hiện khắc phục ô nhiễm theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 9.7.2007; còn đến 19/23 cơ sở chưa thực hiện khắc phục ô nhiễm theo Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 8.8.2008.

Để đạt được các chỉ tiêu trên đòi hỏi ngành TN&MT phải nỗ lực phấn đấu hết mình, phải “tăng tốc” liên tục và phải tiến hành đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thanh kiểm tra- xử lý vi phạm. Thực tế hiện nay cho thấy, vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất- kinh doanh chưa thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, chậm khắc phục ô nhiễm sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý, nhất là trong lĩnh vực chế biến tinh bột mì, mủ cao su, sắt thép xây dựng. Do đó, chỉ tiêu phấn đấu 100% các cơ sở sản xuất sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường trong năm 2010 có vẻ như khó trở thành hiện thực.

Mặt khác, ngành TN&MT, chính quyền các địa phương cần quan tâm hơn đến việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác đất khoáng sản làm gạch, đất san lấp một cách tuỳ tiện, vượt độ sâu và diện tích cho phép, khai thác sai quy trình đăng ký…, gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên, sinh thái và đời sống của cộng đồng.

BẢO TÂM