BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành TN & MT: Tăng cường bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và môi trường trong năm 2010

Cập nhật ngày: 29/01/2010 - 10:44

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sở Tài nguyên & Môi trường Tây Ninh vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2009 của ngành. Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng- Phó Giám đốc Sở cho biết: Trong năm 2009, ngành TN&MT đã cấp 3.691 giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp (1.318,49 ha, đạt 108% so với năm 2008). Tính đến cuối năm 2009, toàn tỉnh đã có 216.323 giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp được cấp với diện tích gần 270.000 ha, đạt 96,64% về diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh. Về đất ở nông thôn, có 1.103 “sổ đỏ” với diện tích 43,94 ha được cấp trong năm 2009. Đối với đất ở đô thị, trong năm 2009 có 617 sổ đỏ được cấp cho các cá nhân. Đồng thời, toàn tỉnh đã cấp 152 sổ đỏ (diện tích 1.071 ha) cho các tổ chức trong năm 2009. Trong đó, đất chuyên dùng là 1.070,8 ha, còn lại đất nông nghiệp.

Trong năm, ngành TN&MT tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 116 quyết định thu hồi đất với diện tích 14.945 ha; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 53 quyết định giao đất (diện tích hơn 4 ha) và ban hành 38 quyết định cho thuê đất (diện tích 14.833 ha). Toàn tỉnh đã ký 25 hợp đồng cho thuê đất, diện tích gần 700 ha, số tiền cho thuê đất hơn 14,5 tỷ đồng (có 7 đơn vị nước ngoài với diện tích cho thuê gần 898 ha, thu tiền cho thuê đất trên 12 tỷ).

Về quản lý tài nguyên, khoáng sản, tài nguyên nước, ngành TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 97 giấy phép, gồm: 8 giấy phép thăm dò khoáng sản, 3 giấy phép phê duyệt trữ lượng khoáng sản, 55 giấy phép khai thác khoáng sản, 3 giấy phép gia hạn khai thác, 27 giấy phép khai thác nước ngầm, 1 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Về quản lý môi trường đã xét, cấp sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại cho 41 doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra và xác nhận 14 hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống xử lý chất thải; tiếp nhận 34 báo cáo đánh giá tác động môi trường, tổ chức thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 27 báo cáo. Đáng chú ý là cho đến cuối năm 2009, toàn tỉnh chỉ mới có 4/23 cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 8.8.2008 về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Ngành TN&MT cũng đã tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của nhiều đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: xác minh các đơn khiếu nại các doanh nghiệp như DNTN Minh Tân, Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Tây Ninh, DNTN Tiến Triển, DNTN Minh Hưng, DNTN Minh Trọng, ông Phạm Văn Lực và các doanh nghiệp khác ở ấp Cây Xoài (xã Thạnh Đức, Gò Dầu) khai thác khoáng sản gây tác động xấu đến môi trường.

Qua kiểm tra, ngành phát hiện DNTN Trường Thắng “có hành vi sai phạm nghiêm trọng trong việc chấp hành pháp luật về khoáng sản” khi khai thác cát. Hiện ngành đang tiếp tục làm rõ những sai phạm của doanh nghiệp này để đề xuất UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác. Sở TN&MT cũng đã thu hồi bản cam kết bảo vệ môi trường và phạt hành chính đối với Công ty cổ phần gạch COTACO; xử phạt hành chính Công ty TNHH Long Thái Hoà… vì đã vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Lãnh đạo Sở TN&MT nhận định năm 2009 còn nhiều tồn tại ở một số lĩnh vực như: Tiến độ thực hiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ chưa đạt yêu cầu, nhất là đất ở đô thị (còn 13% diện tích chưa được cấp), đất ở nông thôn (còn 11% diện tích, 10% số hộ). Tình trạng khai thác đất khoáng sản như đất sét làm gạch, đất phún, đất san lấp… vượt độ sâu, vượt diện tích còn diễn ra ở nhiều nơi. Nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản theo quy định. Việc thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản còn hạn chế. Việc khai thác nước ngầm không xin phép cơ quan chức năng còn phổ biến. Các doanh nghiệp còn tránh né, cố tình không chấp hành và chậm khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định của UBND tỉnh…

Cần chấn chỉnh ngay hoạt động khai thác khoáng sản bừa bãi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đánh giá cao những kết quả của ngành TN&MT đạt được trong năm 2009, đồng thời yêu cầu ngành phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong năm 2010: Cụ thể là ngành TN&MT cần củng cố lại bộ máy và thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả, nỗ lực hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, kịp thời chỉnh lý biến động, lập bản đồ địa chính. Song song đó, ngành TN&MT phải tăng cường quản lý, kiểm tra bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; kiểm soát chặt chẽ tài nguyên nước… Trong năm 2010, các địa phương, các ngành chức năng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành TN&MT đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, đồng thời tăng cường kiểm tra sau quy hoạch, sớm quy hoạch các khu vực cấm khai thác khoáng sản…

HOÀNG THI