Ngành Tư pháp TN: Cần đào tạo cán bộ đáp ứng nhu cầu công tác tư pháp ở xã

Cập nhật ngày: 13/01/2011 - 09:27

Vừa qua, Sở Tư pháp Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010, đề ra phương hướng hoạt động năm 2011. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo thể hiện công tác tư pháp năm 2010 đạt nhiều kết quả khả quan, có nhiều mặt đạt cao và chất lượng hơn năm 2009. Công tác xây dựng văn bản từ tỉnh, huyện đến xã phục vụ kịp thời các kỳ họp HĐND; công tác lãnh đạo điều hành của UBND các cấp. Toàn ngành đã thẩm định 128 văn bản quy phạm pháp luật trong đó 58 nghị quyết, 70 quyết định, góp ý 16 dự thảo luật, 1 Nghị định của Chính phủ và 52 văn bản của các sở ngành, tham mưu soạn thảo 6 quyết định. Rà soát hệ thống hoá văn bản của HĐND, UBND liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và các khu công nghiệp, đã phát hiện 125/241 văn bản hết hiệu lực

PCT UBND tỉnh Nguyễn Thảo (trái) trao Kỷ niệm chương cho các cán bộ ngành Tư pháp

Về công tác kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch do UBND tỉnh ban hành. Việc kiểm tra, xử lý các văn bản được thực hiện tốt đã giúp cho các cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật nâng cao được hiệu quả thi hành pháp luật, hạn chế ở mức thấp nhất số văn bản có thiếu sót. Cấp tỉnh đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 271 văn bản (40 văn bản QPPL, 87 văn bản cá biệt, 136 quyết định, 8 chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh). Qua đó đã phát hiện có 1/40 văn bản có sai sót về thể thức; 4/87 văn bản cá biệt của UBND và 25/136 văn bản của Chủ tịch UBND chủ yếu có sai sót về kỹ thuật trình bày. Kiểm tra văn bản ở huyện, thị theo thẩm quyền được 113 văn bản (92 NQ HĐND, 16 QĐ và 5 QĐ cá biệt của Chủ tịch UBND huyện, thị), kết quả đã phát hiện 4/16 văn bản quy phạm pháp luật của UBND có sai sót về kỹ thuật trình bày văn bản đã đề nghị cơ quan ban hành văn bản khắc phục. Cấp huyện tự kiểm tra theo thẩm quyền được 346 văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện 8 văn bản có sai sót về cả nội dung và hình thức.

Hoạt động trợ giúp pháp lý trong năm 2010 được tăng cường đổi mới về biện pháp, hình thức thực hiện, đảm bảo 100% vụ việc của các đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý yêu cầu đều được thực hiện kịp thời và đúng quy định. Công tác trợ giúp được đẩy mạnh về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đáp ứng nhu cầu về pháp luật cho các đối tượng cần được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động 26 Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý với 172 cộng tác viên trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Trong năm đã trợ giúp pháp lý cho 425 vụ, việc; 435 trường hợp; thực hiện tư vấn 396 đối tượng, cử luật sư tham gia tố tụng 29 vụ. Tổ chức được 52 đợt trợ giúp pháp lý lưu động với 1.470 người dự.

Công tác hành chính tư pháp: đã thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời nhu cầu của tổ chức và công dân ngày đạt được hiệu quả cao hơn; thực hiện tốt các quy trình về niêm yết công khai quy trình, thủ tục  và mức thu lệ phí; giải quyết hộ tịch đảm bảo đúng quy định pháp luật bằng nhiều biện pháp tích cực. Tiếp nhận trình UBND tỉnh giải quyết 287 trường hợp đăng ký kết hôn, cấp phiếu lý lịch cho 1.520 trường hợp và giải quyết kịp thời nhiều trường hợp có liên quan đến công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Kết quả đăng ký hộ tịch tại cấp xã về khai sinh 25.896 trường hợp; khai tử 5.460 trường hợp; kết hôn 11.083 đôi; nuôi con nuôi 27 trường hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung về hộ tịch 2.071 trường hợp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo chỉ đạo một số nội dung về phương hướng nhiệm vụ công tác tư pháp sắp tới và yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ bằng nhiều biện pháp trong khuôn khổ pháp luật cho phép, linh hoạt tạo điều kiện thu nhận và đào tạo cán bộ cho ngành nói chung, đặc biệt chú ý đối với cấp xã, bởi vì với số lượng biên chế cán bộ tư pháp cấp xã, huyện hiện nay chưa đáp ứng được nhiệm vụ công tác được giao.

THÀNH CÔNG