Kinh tế   Kinh tế

Ngày 1.4 bắt đầu điều tra doanh nghiệp 

Cập nhật ngày: 30/03/2020 - 11:12

BTNO - Một trong những điểm mới căn bản của điều tra doanh nghiệp năm 2020 là triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến.

Bắt đầu từ ngày 1.4.2020, Tổng cục Thống kê sẽ chính thức điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc điều tra được thực hiện mỗi năm.

Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã; tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê; tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2021". Việc điều tra cũng nhằm đánh giá hình hình ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp, cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hàng năm và một số mục đích khác.

Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp.

Một trong những điểm mới căn bản của điều tra doanh nghiệp năm 2020 là triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến.

Theo đó, đối với những doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện phiếu 1A (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp được chọn mẫu), doanh nghiệp tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp (thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn). Tại đây, doanh nghiệp được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu web-form (phiếu điều tra trực tuyến).

Đối với những doanh nghiệp thực hiện phiếu 1B (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã không được chọn mẫu), sẽ áp dụng các hình thức thu thập thông tin qua điện thoại, email… Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành lập tài khoản và mật khẩu đăng nhập cho các cán bộ có liên quan tới điều tra doanh nghiệp tại các Cục Thống kê cấp tỉnh và các Chi cục Thống kê cấp quận, huyện.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Quyên- Phó Cục trưởng Cục Thống kê Tây Ninh, đây là lần đầu tiên việc điều tra doanh nghiệp bắt buộc phải thông qua hình thức bảng hỏi trực tuyến, thay gì phiếu điều tra bằng giấy như trước đây. Do đó, để cuộc điều tra được thực hiện đúng tiến độ, thông tin thu thập chính xác, Cục Thống kê Tây Ninh đã rà soát lại danh sách các doanh nghiệp được điều tra năm nay, có văn bản gửi đến từng doanh nghiệp cũng như hướng dẫn thực hiện việc điều tra.

“Điều quan trọng nhất vẫn là các doanh nghiệp phối hợp cùng với ngành Thống kê chúng tôi, tiến hành cung cấp thông tin theo đúng như kế hoạch. Mong các doanh nghiệp được điều tra cùng chung tay, thực hiện theo đúng khẩu hiệu: “Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp” mà Tổng Cục Thống kê đã kêu gọi”, bà Quyên chia sẻ.

Tại Tây Ninh, có 3.931 doanh nghiệp được tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2020. Trong đó, số doanh nghiệp điều tra theo phiếu 1A là 1.079 doanh nghiệp và điều tra theo phiếu 1B là 2.852 doanh nghiệp.

Thời gian thu thập thông tin được bắt đầu từ 1.4 đến ngày 30.5.2020.

N.D