Xã hội   Giáo dục

Ngày khai giảng đặc biệt

Cập nhật ngày: 13/09/2021 - 00:25

BTN - Hôm nay, 13.9, năm học 2021-2022 chính thức bắt đầu trong tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, lễ khai giảng và sau đó buổi học đầu tiên được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Sở GD&ÐT đã chỉ đạo cơ sở giáo dục, đơn vị trực thuộc chuẩn bị cho tình huống học từ xa.

Thống kê ban đầu cho thấy, năm học 2021-2022, số học sinh mầm non, phổ thông trong tỉnh có 238.008 học sinh; trong đó, bậc học mầm non có 39.242 trẻ, tiểu học 99.061 học sinh, trung học cơ sở 70.590 học sinh và trung học phổ thông 29.115 học sinh. Ðội ngũ giáo viên, toàn ngành học mầm non và phổ thông có 15.254 người, trong đó 14.758 người ở các cơ sở công lập, 496 người ở các cơ sở tư thục.

Tổng số biên chế viên chức được giao năm 2021 là 14.043 (không kể lao động theo hợp đồng Nghị định 68/2000/CP). Trong đó, tổng số biên chế viên chức đã sử dụng là 12.878, số biên chế viên chức chưa sử dụng là 1.165. Biên chế được giao của các đơn vị chưa sử dụng hết do chưa có nguồn tuyển dụng là 1.165 người.

Mặt khác, thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, việc tuyển dụng viên chức mầm non, tiểu học, trung học học cơ sở sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn (tiêu chuẩn viên chức mầm non phải đạt trình độ cao đẳng trở lên, viên chức tiểu học và trung học cơ sở đạt trình độ đại học trở lên) nên thời gian qua Sở GD - ÐT không đề nghị xin bổ sung thêm biên chế trong năm 2022.

Từ đầu năm 2021 đến nay, sau khi được UBND tỉnh giao thêm biên chế, Sở GD-ÐT và các huyện/ thị xã/thành phố chỉ thực hiện bước xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, không thể tổ chức tuyển dụng sớm hơn vì phải chờ nguồn dự tuyển là số sinh viên sư phạm tốt nghiệp ra trường.

Dự kiến tuyển dụng trong khoảng tháng 10.2021, do các cơ sở đào tạo kéo dài thời gian đào tạo vì dịch bệnh Covid-19. Tính đến thời điểm này, đội ngũ giáo viên cơ bản đảm bảo yêu cầu công tác giảng dạy năm học học 2021-2022.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học năm học mới 2021-2022, để thực hiện tốt công tác thiết bị giáo dục, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 và xây dựng kế hoạch phục vụ năm học 2021- 2022, Sở GD&ÐT hướng dẫn Phòng GD&ÐT các huyện, thị, thành phố và đơn vị trực thuộc tăng cường công tác sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học, thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đã được trang bị.

Nhà trường kiểm tra, đánh giá về chất lượng, hiệu quả sử dụng của thiết bị dạy học để khắc phục những hạn chế, chuẩn hoá thiết bị dạy học, đẩy mạnh phong trào tự làm thiết bị dạy học trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, khai thác các phần mềm dạy học, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo vào trong tiết dạy giáo án điện tử, dạy học trực tuyến đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp.

Cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học, cơ sở vật chất phục vụ năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo của mỗi đơn vị trường học, trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị thí nghiệm của mỗi đơn vị.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và triển khai thực hiện Chỉ thị 16, một số trường được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly nên tiến độ sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới 2021-2022 chưa kịp thời.

Ðể bảo đảm chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ khai giảng, ngành chỉ đạo các trường có phương án sắp xếp tổ chức sửa chữa nhỏ, vệ sinh trường lớp sẽ tập trung thực hiện các công việc chuẩn bị sau khi hết giãn cách xã hội.

Sở GD&ÐT chỉ đạo các đơn vị, trường học rà soát sách giáo khoa (lớp 2, lớp 6) hiện có, lập kế hoạch trang bị phục vụ năm học 2021-2022, trên cơ sở kế hoạch, Sở lập kế hoạch mua sắm, kế hoạch đấu thầu trang bị sách, thiết bị phục vụ năm học mới.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 210 trường tiểu học chọn xong SGK lớp 2, tổng số sách là 194.630 bản. Trong đó, sách của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là 75.803 bản, sách của Nhà xuất bản ÐHSP 118.827 bản. Ở lớp 6, 103 trường trung học cơ sở lựa chọn 114.788 bản của bộ Cánh diều, 90.653 bản của bộ Chân trời sáng tạo.

Sở đã tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt, danh mục sách giáo khoa được nhà trường chọn sử dụng trong năm học 2021-2022 đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các cấp chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và cộng đồng. Trước khi vào năm học, Sở GD&ÐT tổ chức tập huấn cho hàng ngàn giáo viên được phân công dạy lớp 2, lớp 6, bằng hình thức trực tuyến.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg nên việc điều tra bổ sung dân số trong độ tuổi mầm non chưa thực hiện được.

Một số địa bàn bị phong toả; giáo viên mầm non tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid nên công tác chuẩn bị cơ sở vật chất của đơn vị trường học chưa thực hiện; nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục có nguy cơ không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên sau thời gian ngưng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, triển khai sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới trong tình hình dịch bệnh cũng phải thay đổi. Việc triển khai nhiệm vụ năm học đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh thực hiện gián tiếp thông qua tổ trưởng chuyên môn, người đại diện, công nghệ thông tin nên tính thống nhất, hiệu quả không cao.

Ngày khai giảng năm học này có lẽ là ngày khai giảng đặc biệt nhất trong lịch sử ngành Giáo dục kể từ khi đất nước thống nhất. Dịch bệnh đã và đang diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, do vậy, các hoạt động giáo dục theo truyền thống chưa thể thực hiện.

Trừ học sinh mầm non không học trực tuyến, toàn bộ học sinh phổ thông phải học trực tuyến ngay từ buổi học đầu tiên. Còn rất nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh không thể có thiết bị để học trực tuyến.

Ngay cả khi có thiết bị, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, thậm chí một bộ phận học sinh cấp THPT cũng khó tham gia học trực tuyến, do nhiều yếu tố khác nhau, như độ tuổi, ý thức học tập, chất lượng đường truyền internet, sự hỗ trợ, giám sát của phụ huynh...

Ngay cả sách giáo khoa, dụng cụ học tập, đến thời điểm này, nhiều phụ huynh vẫn chưa thể mua được sách vở đầy đủ cho con em mình. Hoạt động giáo dục đúng nghĩa, chỉ có thể thực hiện được khi dịch bệnh được khống chế, học sinh đến trường học trực tiếp.

VIỆT ÐÔNG