BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày này năm xưa, ngày 11 tháng 11:

Cập nhật ngày: 11/11/2017 - 09:31

Ngày 11-11-1924, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) để xây dựng phong trào Cách mạng Việt Nam.

Trước đó, tại Quảng Châu, Phạm Hồng Thái đã mưu sát viên toàn quyền Đông Dương MécLanh nhưng không thành công. Về sự kiện này đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã nhận xét: "Việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc, như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân".

Tại Quảng Châu đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã gặp và trao đổi với cụ Phan Bội Châu và báo cáo kết quả cuộc gặp đó lên Đoàn Chủ tịch Quốc tế cộng sản.

* Nhà vǎn Trần Đǎng tên thật thật là Đặng Trần Thi, sinh ngày 11-11-1921, quê ở xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội, học trung học và đại học luật khoa ở Hà Nội.

Sau Cách mạng Tháng Tám, Trần Đǎng làm việc trong Ban Liên kiểm Pháp - Việt và bắt đầu viết vǎn. Kháng chiến toàn quốc, ông tham gia quân đội, làm phóng viên báo Vệ Quốc quân.

Là một trong những người cầm bút đến với bộ đội sớm nhất, Trần Đǎng đã đưa vào vǎn học những hình ảnh giản dị, chân thực, tươi trẻ của người chiến sĩ và cuộc sống gian khổ của họ.

Sáng tác của ông tuy ít nhưng đã góp phần những thành tựu đầu mùa và khẳng định con đường đi đúng đắn của vǎn học những nǎm kháng chiến chống Pháp.

Các tác phẩm chính: Truyện ngắn "Một lần tới thủ đô" (1946), ký sự "Trận Phố Ràng" (1949) và "Một cuộc chuẩn bị"(1949).

Nhà vǎn Trần Đǎng hy sinh ở chiến trường biên giới phía Bắc cuối nǎm 1949.

* Ngày 11-11-1945, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp và ra Nghị quyết về việc tuyên bố "Tự giải tán" Đảng cộng sản Đông Dương.

Thông báo của Hội nghị này chỉ rõ: Việc tuyên bố Đảng "tự giải tán" là "để phá tan tất cả những điều hiểu lầm ở ngoài nước và ở trong nước có thể trở ngại cho tiền đồ giải phóng nước nhà ". Những người muốn nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-Lênin "sẽ gia nhập Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương".

Đảng cộng sản Đông Dương tuyên bố "Tự giải tán" nhưng thực chất là rút vào hoạt động bí mật.

Thế giới

* Pie đơ Rôngxa (Pierre de Ronsand) là nhà thơ Pháp thời phục hưng, sinh ngày 11-11-1524.

Ông là nhà cách tân thơ ca lớn, là nhà thơ ca Pháp thoát khỏi nghệ thuật thi ca Trung cổ, bước vào thời cận đại, đưa vào thơ những tư tưởng nhân vǎn hướng tới con người. Ông cũng là người mở đường cho thơ ca lãng mạn Pháp sau này.

Ông mất ngày 27-12-1585.

 

* Phêđô Mikhailôvích Đôstôiepxki - nhà vǎn vĩ đại, nhà tâm lý thiên tài Nga - sinh ngày 11-11-1821.
Các tác phẩm chính của ông: Thằng ngốc (1867); Anh em nhà Karamarốp, Tội ác và hình phạt...
Ông đã nâng cao thể loại tiểu thuyết hiện thực phê phán. Nhà vǎn đã miêu tả và khai thác đến tột đỉnh diễn biến tâm lý nhân vật trong các tác phẩm chính của mình.
Ông mất ngày 9-2-1882.