BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày này năm xưa, ngày 14 tháng 11:

Cập nhật ngày: 14/11/2017 - 23:30

Ngày 14-11-1998, Việt Nam, Peru và Nga trở thành thành viên chính thức của APEC tại cuộc gặp bộ trưởng của APEC ở Kualar Lumpur.

* Ngày 14-11-1953, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Lao động Việt Nam đã khai mạc. Gần 200 đại biểu trong cả nước đã về dự. Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo của đồng chí Hồ Chí Minh về tình hình trước mắt và nhiệm vụ cải cách ruộng đất.

Thực hiện khẩu hiệu "Người cày có ruộng", cải cách ruộng đất đã làm cho tinh thần kháng chiến của hàng triệu nông dân được phát động mạnh mẽ, liên minh công - nông thực sự được củng cố. Mặt trận dân tộc thống nhất được vững chắc thêm, chính quyền, quân đội được tǎng cường, mọi hoạt động kháng chiến được đẩy mạnh.

Thế giới

* Laibơnit sinh nǎm 1646 và mất ngày 14-11-1716.

Ông là nhà toán học, vật lý học, triết học người Đức, là một trong hai nhà toán học vĩ đại sáng tạo ra phép tính vi phân, tích phân.
Tên của Laibơnit đã được đặt cho một dãy núi ở phần trông thấy và cho một miệng núi lửa ở phần không trông thấy của mặt trǎng.

* Gióogiơ Vinhem Phriêđrich Hêghen sinh nǎm 1770 và từ trần ngày 14-11-1831.

Ông là nhà triết học cổ điển Đức.
Triết học Hêghen một mặt có xu hướng tiến bộ, mặt khác lại có những tư tưởng bảo thủ. Thành quả quan trọng nhất của triết học Hêghen là phép biện chứng.

* Giaoaháclen Nêru sinh ngày 14-11-1889 và từ trần nǎm 1964.

Khi Ấn Độ tuyên bố độc lập (nǎm 1947), ông giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Là nhà hoạt động chính trị và Nhà nước nổi tiếng của Ấn Độ, Nêru còn là người có nhiều đóng góp vào sự nghiệp hoà bình thế giới. Ông là một trong những người đề xướng 5 nguyên tắc chung sống hoà bình và sáng lập tổ chức Các nước không liên kết.

* Ngày 14-11-1911, một người Mỹ tên là Ely đã lái máy bay hai lớp cánh Curtis trang bị 2 động cơ 50 sức ngựa hạ cánh xuống một mặt bằng bố trí trên thượng tầng đuôi của một chiếc thiết giáp hạm. Vài phút sau, ông lại cất cánh.

Tàu sân bay được hình thành và sử dụng từ đấy.