BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày này năm xưa, ngày 19 tháng 12:

Cập nhật ngày: 19/12/2017 - 23:33

Hồi 8 giờ tối ngày 19-12-1960, tại một vùng giải phóng miền Đông Nam Bộ, đại biểu các giai cấp, các Đảng phái các tôn giáo, các dân tộc toàn miền Nam đã họp Đại hội để thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Một giờ sáng ngày 20-12, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã long trọng tuyên bố thành lập.

Mặt trận công bố chương trình hoạt động gồm 10 điểm, mà nội dung cơ bản là đánh đổ chế độ thuộc địa trá hình của đế quốc Mỹ và chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, nhằm xây dựng một miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ, hoà bình thống nhất nước nhà.