BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày này năm xưa, ngày 3 tháng 11:

Cập nhật ngày: 03/11/2017 - 13:05

Sau khi Mỹ xuống thang, chấm dứt ném bom miền Bắc nước ta, ngày 3-11-1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Người nói: "Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi".

* Ngày 3-11-1946, Chính phủ mới do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra mắt các đại biểu Quốc hội khoá I ở kỳ họp thứ hai gồm có:

- Hồ Chí Minh, Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
- Huỳnh Thúc Kháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
- Nguyễn Vǎn Huyên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục;
- Lê Vǎn Hiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Trần Đǎng Khoa, Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;
- Hoàng Tích Trí, Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Nguyễn Vǎn Tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động;
- Vũ Đình Hoè, Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Ngô Tấn Nhơn, Bộ trưởng Bộ Canh nông;
- Chu Bá Phượng, Bộ trưởng Bộ Cứu tế;
- Một vị ở Nam Bộ là Bộ trưởng Bộ Kinh tế;
- Nguyễn Vǎn Tố, Bộ trưởng không bộ;
- Bồ Xuân Luật, Bộ trưởng không bộ;

* Từ ngày 3 đến ngày 22-11-1967, quân giải phóng Miền Nam đã tấn công địch ở Đắc Tô (tỉnh Kon Tum)

Sau 19 ngày đêm chiến đấu, ta đã tiêu diệt gần 3.500 tên địch (có 2.800 tên Mỹ), bắn rơi và phá huỷ 32 máy bay.

Quân giải phóng còn đánh thiệt hại nặng Lữ đoàn 1 thuộc Sư đoàn bộ binh số 4 Mỹ là một chiến đoàn dù ngụy.

Để ghi nhớ chiến công oanh liệt, tỉnh Kom Tum đã dựng tượng đài chiến thắng Đắc Tô ở nơi xảy ra sự kiện.

 

Thế giới

 

* Ngày 3-11-1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo Sputnik II mang theo con chó Laika.