BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày này năm xưa, ngày 8 tháng 11:

Cập nhật ngày: 08/11/2017 - 04:45

Ngày 8-11-1917, Đại hội lần thứ II Xô Viết đại biểu công nhân, binh lính và nông dân Nga thông qua sắc lệnh về ruộng đất và sắc lệnh về hoà bình, thành lập Chính phủ Xô Viết đầu tiên do Lênin đứng đầu.

* Ngày 8-11-1958, Hồ Chủ tịch đã đến thǎm và nói chuyện với công nhân, cán bộ Nhà máy Điện Bờ Hồ (nay là Công ty Điện lực Hà Nội)

Trước đó, Bác Hồ đã đến thǎm nhà máy này hai lần vào ngày 21-12-1954 và ngày 25-4-1958. Trong các lần đến thǎm, Bác đã cǎn dặn công nhân, cán bộ phải có trách nhiệm của người làm chủ xí nghiệp, đẩy mạnh sản xuất và thực hành tiết kiệm.

* Từ ngày 8 đến ngày 10-11-1983, Đại hội những người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hoà bình họp tại Hà Nội. Đại hội đã cử ra Uỷ ban đoàn kết công giáo yêu nước Việt Nam và thông qua Điều lệ của Uỷ ban.

Thế giới

* Mikhain Vaxiliêvich Lômônôxốp sinh ngày 8-11-1711, mất nǎm 1765, là nhà bác học Nga thế kỷ XVIII. Những sáng tác, những cống hiến của ông rất đa dạng, đặc biệt trong hoá học và vật lý học, trong nghiên cứu địa chất và địa lý, trong xây dựng ngành mỏ, luyện kim và đồ sứ, cả trong ngôn ngữ vǎn học, lịch sử, triết học.

Tại thủ đô Mátxcơva của Liên bang Nga có một trường đại học tổng hợp quốc gia mang tên Lômônôxốp, ở đó đã đào tạo nhiều nhà khoa học Việt Nam.